Fattigdomen ökar i EU-länderna, liksom klyftan mellan rika och fattiga. Drygt 70 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen, enligt en rapport som EU-kommissionen presenterar.

Den sociala rapporten, som kom i veckan, ska ingå i underlagen för EU:s toppmöte den 8 till 9 mars. På dagordningen för statscheferna från de 27 länderna står sysselsättning, ekonomi samt energi och klimatpolitik. Europa förändras i rasande fart. Arbetstillfällen i industrin blir allt färre medan snart två tredjedelar av de sysselsatta finns i tjänstesektorn.

Den kunskapsbaserade ekonomin kan verka hotfull för lågutbildade och för dem som tidigare arbetat inom industrin, enligt rapporten. Tyvärr förtidspensioneras alltför många industriarbetare i stället för att ges utbildning och möjlighet att byta bransch och yrke.

Flest i tjänstesektorn
Bland de 15 EU-länderna i västra Europa toppar Sverige listan över länder med störst andel av arbetskraften i tjänstesektorn, 54 procent av de sysselsatta. I Portugal, som har lägst andel bland de 15 gamla EU-länderna, är de 26 procent.

I de allra flesta länderna är arbetslöshet den fråga som invånarna listar som den viktigaste för politikerna att ta itu med. I opinionsundersökningar lyfter dubbelt så många upp arbetslöshet som det största problemet jämfört med kriminalitet, hälsa eller invandring.

Statistiken visar att Europa har allvarliga problem med fattigdom. Barn som riskerar fattigdom lever ofta med en ensamstående förälder eller i ett hushåll med arbetslöshet. Tio procent av alla barn i EU lever med föräldrar som är arbetslösa. Det franska skolsystemet är, enligt rapporten, bäst på att undanröja betydelsen av antalet böcker i barndomshemmet medan det brittiska är sämst.

Går hand i hand
Länderna med störst inkomstskillnad råkar vara samma som har störst andel fattiga. Ojämlikhet och fattigdom går hand i hand, enligt rapporten. I Storbritannien tjänar en företagsledare 100 gånger mer än en arbetare. För 20 år sedan tjänade de 30 gånger så mycket. Klyftan ökar mellan rika och fattiga och i dess spår ökar psykiska problem, droger, kriminalitet bland barn och ungdomar i fattiga hem, enligt rapportförfattarna.

Sverige nämns som ett land där inkomstskillnaden och ojämlikheten ökar. Danskarna är mest tillfreds med sina liv, också i den här rapporten. Därefter följer invånarna i Luxemburg, Sverige, Nederländerna och Irland. I Bulgarien och Rumänien är fler missnöjda än nöjda.

FAKTA: Fattigdom i EU
EU:s fattigdomsgräns går vid 60 procent av medianinkomsten i varje land. De som tjänar mindre räknas i statistiken som fattiga. I 25 EU-länder, Bulgarien och Rumänien inte inräknade, är 72 miljoner människor fattiga, cirka 15 procent, medan ytterligare 36 miljoner ligger precis på gränsen.

Läs också: hela EU-rapporten som pdf-fil