Än har parterna i industrin inte satt sig ner för att reda ut vad som finns kvar för de opartiska ordförandena – opo – att arbeta med.

Teknikarbetsgivarna pekar nu, torsdag förmiddag, i alla fall på lönenivåerna som den stora knäckfrågan, medan IF Metall säger att det handlar om åtminstone tre frågor och det är lönerna, lägstalönerna och avtalsperiodens längd.

– Nu gäller det att hitta en nivå på lönen som båda parter tycker är balanserad. En möjlighet är också att vi arbetsgivare har svårt att acceptera ett visst påslag och i gengäld vill ha något annat, säger Jonas Cohen, informationschef hos Teknikarbetsgivarna.

Det kan alltså betyda att frågor som öppningsklausuler och flexiblare arbetstid inte längre är så angelägna för arbetsgivarna, och att kraven bara kommer tillbaka som en kompensation för lönepåslag som arbetsgivarna tycker är högt.

IF Metalls Odd Guteland är lite osäker på om vad som är kvar att prata om för parterna. Som han ser det är i alla fall löner, lägstalöner och avtalets längd kvar. För att få riktig klarhet i vad som återstår för opo att arbeta med måste parterna prata igenom detta.