Makten är huvudtemat i förhandlingarna mellan Pappers och arbetsgivarna.

– Det går trögt. Inget är avklarat. Lönenivåer har vi inte ens pratat om säger Matts Jutterström, fackets representant som förhandlar med arbetsgivarna.

Opo träder in
I morgon, torsdag, träder opo in i förhandlingarna. Göte Larsson och Gunnar Högberg är de opartiska ordförande som ska ta sig an parterna.

Matts Jutterström säger att fackets alarmberedskap nu höjs.

I en och halv månad har de lokala lönerna och arbetstiderna stått i centrum. Pappers vill att de ska vara en oreglerad fråga fram tills de lokala parterna kommit överens. Det betyder att Pappers centralt har stridsrätten kvar i de lokala förhandlingarna.

Lägstalöner
Facket vill också att samma regler även ska omfatta nya företag i arbetsgivarorganisationen. Pappers saknar bestämmelser om lägstalöner i avtalet och det blir ett sätt att garantera villkoren i nya medlemsföretag.

Arbetsgivarna har på sätt och vis motsatt syn. De vill visserligen att så mycket som möjligt ska avgöras lokalt – dock utan möjlighet att varsla om stridsåtgärder.

Pappers reser också krav på att facket ska kunna säga upp entreprenörer. Även här är tanken att facket vill ha möjligheten att se till att villkoren inte dumpas.

Andra fack
Pappers har gemensamma avtal med Ledarna, Sif och Sveriges Ingenjörer om allmänna anställningsvillkor och arbetsmiljö. De fyra facken har just enats om en gemensam linje i dessa förhandlingar.

I linjen ingår bland annat krav på kompetensutveckling för att ingen ska kunna sägas upp på grund av bristande kunskaper, att arbetsgivarna ska betala utbildning för skyddsombud och om jämställda löner.

De fyra facken vill lösa nationaldagsfrågan genom att det ska utgå särskild kompensation när nationaldagen hamnar på en lördag eller söndag. Gemensamt driver de också att inhyrning inte ska få ske när det finns uppsagda som har återanställningsrätt.