Byggarbetsgivarna vill ha rätten att beordra byggnadsarbetare att arbeta övertid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden ska öka och löneutvecklingen ska vara densamma som i industrin.

– Våra yrkanden är modesta och innebär ingen revolutionering av kollektivavtalet, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

På tisdagen utbytte Byggnads och Sveriges Byggindustrier avtalskrav. Förhandlingarna startar i nästa vecka och avtalet går ut sista mars.

LO-Tidningen har tidigare berättat om fackets krav, där bland annat höjd grundlön och arbetstidsförkortning finns med. Arbetsgivarna vill dessutom ”ändra några ersättningsregler”. Enligt Byggnads betyder det bland annat sänkt reseersättning.

Nationaldagen blir arbetsdag
Byggarbetsgivarna vill också ta bort ledigheten i samband med nationaldagen, som parterna införde i förra avtalsrörelsen.

–Det är inte särskilt klokt att ta bort arbetstid i byggbranschen på sommaren. Naturligtvis ska förändringen ersättas, säger Bo Antoni.

Under många avtalsrörelser har arbetsgivarnas krav på förändring av löneformen och förhandlingsordningen stått i centrum för förhandlingarna. Några sådana krav finns inte nu för en arbetsgrupp arbetar med en sammanslagning av bygg- och anläggningsavtalet och där ingår dessa frågor. Bo Antoni tror dock att löneform och förhandlingsordning kommer att bli en del av diskussionerna även denna gång, eftersom han anser att Byggnads tar upp frågor som gör att de måste diskuteras.

Granskningsarvodena en förhandlingsfråga
Den stora frågan är nu granskningsarvodena. Byggnads vill att en arbetsgrupp ska ta hand om frågan. Bo Antoni är övertygad om att arvodena blir en del av förhandlingarna.

– Det är självklar, men det är svårt att säga hur stor den blir, säger arbetsgivarnas Bo Antoni.