Teknikförhandlingarna är intensiva och i morgon, tisdag, kommer fackens förhandlingsdelegationer att kopplas in.

Vare sig IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä eller Sifs förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt vill berätta närmare om innehållet i förhandlingarna.

Veli-Pekka Säikkälä säger att en del är avklarat medan Lars-Bonny Ramstedt säger att inget är löst. Förmodligen menar de samma sak. Båda förklarar att egentligen är inget klart förrän allt är klart.

En sensation
Veli-Pekka Säikkälä tycker att det skulle vara bra om parterna skulle klara att skriva avtal på egen hand, men det skulle vara sensationellt för det har inte skett tidigare. Han säger också:

– Om vi vill att teknikavtalet ska vara normerande kan man inte sitta och passa hur länge som helst.

Förbunden har sina förhandlingsdelegationer inkallade från och med i morgon, tisdag. Lars-Bonny Ramstedt säger att arbetsgivarna kommer att lägga fram något slags förslag. Men han tror inte på en snar lösning.

– Det kan gå fort om arbetsgivarna inser hur kloka och berättigade våra krav är, säger Sifs förhandlingschef.

Opo på gång
Det är nu på torsdag den 1 mars som de särskilda medlarna – opo:na – tar sig an förhandlingarna. Benne Lantz och Gösta Larsson kommer att arbeta med teknikavtalet.

De oberoende ordförandenas arbete är beskrivet i industriavtalet. Opo anlitas för ett år i taget. Just nu är sju personer kopplade till industriavtalet och det säger att de ska börja sitt arbete en månad innan kollektivavtalet löper ut.

På industrins område finns sammanlagt 59 avtal och av dem går 29 stycken ut den sista mars. Det innebär att de sju opo:na har 29 förhandlingar att medla i. Benne Lantz förklarar dock att de inte behöver arbeta med alla avtalen, för när de viktigaste är klara brukar det gå lätt att sluta avtal på de andra avtalsområdena.