/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/yngveson.jpg
– Det kanske inte är bästa situationen i livet att gå ur a-kassan om man har barn, hus och bil, säger Ylva Yngveson. Foto: Gunnar Lundmark.

Att lämna a-kassan kan bli ett dyrt beslut. Den som blir av med jobbet kan få sin privatekonomi ödelagd. Familjebudgeten går nästan 7.000 kronor back varje månad, enligt en beräkning som LO-Tidningen låtit göra.

– Risken är att man måste flytta och sälja bilen om man blir arbetslös utan a-kassa, säger Ylva Yng-veson, chef för Institutet för privat-ekonomi på Swedbank.

LO-Tidningen har låtit banken jämföra ekonomin för den som blir arbetslös och har a-kassa med den som inte är med i a-kassan och förlorar jobbet. Institutet för privatekonomi utgick ifrån en typfamilj med två vuxna och två barn på tio respektive fem år (en tjänar 22.000 kronor och den andra jobbar deltid och tjänar 15.000).

Olika utgångslägen
Om den som tjänar mest blir arbetslös, men samtidigt är med i a-kassan, hamnar familjens budget på minus 2.200 kronor i månaden efter att alla nödvändiga utgifter är betalda. Det blir en stor reva i ekonomin men inte helt omöjligt att hantera. Familjen kan exempelvis ställa bilen åt sidan ett tag och på så vis gå plus minus noll.

Men den familj som drabbas av arbetslöshet och inte har a-kassa får betydligt svårare att klara sig. Enligt bankens räkneexempel så hamnar budgeten för den familjen på nästan minus 7.000 kronor i månaden. Då räcker det inte med att ställa av bilen några månader. Många har inte heller sparkapital att klara en sådan försämring. En tredjedel av alla vuxna har endast upp till 10.000 kronor i besparingar.

Motsatt effekt
Att spara in på a-kassan kan med andra ord vara riskfullt.

– Det kanske inte är bästa situa-tionen i livet att gå ur a-kassan ifall man har barn, hus och bil, säger Ylva Yngveson.

Den som står utanför a-kassan blir dock inte helt barskrapad. Han eller hon kan få en grundersättning från alfakassan på 7.040 kronor i månaden före skatt. Ett annat alternativ, eller komplement, är socialbidraget som kan bli sista utvägen. Men för att få socialbidrag måste man först använda sig av alla sina resurser. Alla besparingar måste vara tömda och de egendomar som inte är nödvändiga måste på längre sikt säljas innan det ekonomiska biståndet betalas ut. Det gäller båtar, dyrare bilar eller fritidshus

Däremot kan det i vissa situationer vara möjligt att behålla både hus eller bostadsrätt och bil även för dem som får socialbidrag. Det kanske inte blir billigare att flytta till hyresrätt och bilen kan behövas om en familjemedlem måste ta sig till jobbet.

FAKTA: Familjen bor i villa
I hushållsbudgeten för typfamiljen räknar Swedbank med en relativt hög boendekostnad på 12.400 kronor i månaden. Banken räknar med att familjen bor i villa strax utanför en större tätort. Konsumtionen har dock räknats lågt. Maten är enkel och i budgeten finns inte heller kostnader för mobiltelefon, bredband, glasögon eller smink.

FAKTA: Så påverkas en barnfamilj med a-kassa
Exemplet visar en barnfamilj med två barn, fem och tio år gamla. Båda makarna är medlemmar i a-kassan. Två av förutsättningarna är en kommunalskatt på 32,76 kronor och a-kasseersättning under de 200 första dagarna.

Inkomster I arbete Make 1 Make 2
Make 1 22.000 14.960 22.000 
Make 2 15.000 15.000 12.000
Barnbidrag 2.200 2.200  2.200
       
Skatt      
Make 1 -5.900 -4.200  -5.900 
Make 2 -3.600 -3.600 -3.100
Disponibel inkomst 29.700 24.360 27.200 
       
Utgifter      
Boende, eget hem 12.400 12.400 12.400
Mat 4.000 4.000 4.000
Övrigt (kläder, hygien, hälsa, fritid, resor, tv,
telefon, tidning, försäkringar och förbrukningsvaror)
6.300  6.300 6.300 
Fackavgift 1.120 870  870
Barnomsorg 740 680 680
Bil, drift 2.400 2.400 2.400
Nödvändiga utgifter 29.960 26.570 26.650
       
Kvar till övriga utgifter, räntehöjningar, semester,
billån, nöjen och sparande
2.740 -2.210 550

FAKTA: Så påverkas en barnfamilj utan a-kassa
Exemplet visar en barnfamilj med två barn, fem och tio år gamla. Ingen av makarna är medlemmar i a-kassan. Två av förutsättningarna är en kommunalskatt på 32,76 kronor och a-kasseersättning under de 200 första dagarna.

Inkomster I arbete Make 1 Make 2
Make 1 22.000 7.040  22.000 
Make 2 15.000 15.000 7.040 
Barnbidrag 2.200 2.200 2.200 
       
Skatt      
Make 1 -5.900 -1.600  -5.900 
Make 2 -3.600 -3.600 -1.600 
Disponibel inkomst 29.700 19.040  23.740 
       
Utgifter      
Boende, eget hem 12.400  12.400 12.400
Mat 4.000 4.000 4.000
Övrigt (kläder, hygien, hälsa, fritid, resor, tv,
telefon, tidning, försäkringar och förbrukningsvaror)
6.300 6.300 6.300
Fackavgift 460 460 460
Barnomsorg 740 440 580
Bil, drift 2.400 2.400 2.400
Nödvändiga utgifter 26.300 26.000 26.140
Kvar till övriga utgifter, räntehöjningar, semester,
billån, nöjen och sparande
3.400 -6.960 -2.400


Läs också: nyhetsartikeln "Minst 32.000 gick ur a-kassan"

Läs också: analysen "Viljan att ställa om riskerar urholkas"