Svenskt Näringsliv har 50 medlemsorganisationer. Av dessa är 14 renodlade branschorganisationer och cirka 10 renodlade arbets­givarorganisationer. Resten, cirka 26, är en kombination.

Branschorganisationerna har ingen koppling till kollektivavtal och många av företagen där är inte bundna till kollektivavtal. En del företag är medlemmar i två eller till och med tre medlemsorganisationer. I de flesta arbetsgivarorganisationerna blir nya medlemsföretag däremot automatiskt bundna av kollektivavtal.

Det gäller dock inte fyra förbund med rötter i Handelns arbetsgivarorganisation: Almega Tjänsteföretagen (300 avtalslösa företag av 2.000), Medie- och informationsarbetsgivarna (okänt antal av 400), Svensk Handel (runt 2.000 av 13.500) och Flygarbetsgivarna (ett fåtal av 90).

I avtalen mellan Svensk Handel och Handels står det till exempel att kollektivavtalet kopplas på den 1:a i månaden efter den dag då fackförbundet så begär, så kallad inkoppling. Men det gäller bara om facket har medlemmar på arbetsplatsen och bara om fackets ombudsmän gör en aktiv handling.

Om företaget ändå vägrar startar Svensk Handel en övertalningsprocess som kan pågå kanske ett halvår, ibland många år. Misslyckas förhandlingen måste företaget uteslutas. För en del av de avtalslösa företagen är orsaken att förhandlingar om detaljer pågår.

Läs också: nyhetsartikeln "SN-medlemskap utan motkrav"