ANALYS. Avtalspensioner till landets privatanställda LO-medlemmar har blivit vinterns spöke i avtalsrörelsen. Det dyker upp vid alla tänkbara och otänkbara tillfällen och stökar till det för alla iblandade parter.

Alla, både fack och arbetsgivare, är överens om att arbetare och tjänstemän ska behandlas lika när det gäller avtalspensionen. Allt annat är otänkbart, inte minst för arbetsgivarna som alltid pläderat för system som är lika.

I januari trodde alla att den då framförhandlade uppgörelsen skulle signeras och avföras från dagordningen. Men då gjorde arbetsgivarna halt och villkorade sina namnteckningar med krav på treåriga uppgörelser i den påbörjade avtalsrörelsen.

Brandfackla
Den starka kopplingen förändrade allt. Och det var då det började bli riktigt spännande. Det till synes taktiska draget att kasta in kravet på treårig arbetsfred för en pensionssignatur kan leda till det arbetsgivarna definitivt inte önskar – en intensiv diskussion om höjningarna av de lägsta lönerna.

Någon sådan diskussion har arbetsgivarna minst av allt varit intresserade av. Utspel efter utspel under förvintern har demonstrerat deras ovilja. De lägsta lönerna bör, enligt arbetsgivarna, sänkas alternativt frysas och i sämsta fall höjas lika mycket som övriga löner. Deras taktik har varit att avföra frågan från dagordningen och se den som vilken fråga som helst i förhandlingarna.

Genom att surra sig vid en mast som innehåller både pensionsuppgörelsen och treårig arbetsfred kan dock det taktiska draget måhända ha blivit övertaktiskt. I inledningen var det utan tvekan ett oväntat drag som gav arbetsgivarna ett trumfkort.

Övertaktiskt
Men i löneförhandlingar, liksom i många andra situationer med en motspelare, rymmer taktik alltid risker för att vara övertaktisk. Och frågan är om det inte är exakt det som är på väg att hända. Fackföreningsrörelsen kan nu luta sig tillbaka och trycka upp priset för en treårig uppgörelse. Och det är höjningarna av de lägsta lönerna som står i fokus.

Alternativet – ett kortare avtal utan pensionsuppgörelse och extra satsningar på de lägsta lönerna – finns inte längre. Den möjligheten försvann med arbetsgivarnas krav på treårig fred.

Läs också: alla nyhetsartiklar och analyser av avtalsrörelsen, samlade på ett ställe