/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/sekoper1.jpg
Per Johansson, Seko. Foto:Tomas Oneborg/Scanpix.

Ett och ett halvt år har gått sedan Per Johansson avskedades av tunnelbaneentreprenören Connex, i dag Veolia. Två rättegångsdagar av tre i Arbetsdomstolen är avklarade på onsdagen.

Han anklagades för illojalitet och kränkande behandling av medarbetare och chefer.

Seko protesterade och såg avskedet som en attack mot facket. Per Johansson hade som ordförande för klubb 119 kritiserat sin arbetsgivare för brister i arbetsmiljö och säkerhet och det var något Connex inte kunde tåla, ansåg facket.  

I Arbetsdomstolen kräver Seko att Per Johansson får tillbaka sitt arbete och att både han och facket ska få ett rejält skadestånd (och innestående lön) på nära en miljon kronor. Förhandlingarna i AD ska enligt planerna pågå i tre dagar och ett tjugotal vittnen höras. De allra flesta av dem är kallade av arbetsgivarsidan.

Svårt få jobb
Sen hösten 2005 har Per Johansson skolat om sig till lokförare och i december 2006 fick han anställning i ett bemanningsföretag. Just nu kör han pendeltåg i Stockholm.

– Det var inte lätt att få jobb. Connex skickade ut en tidning till hela branschen för att varna för mig.

Ganska snart efter avskedet 2005 presenterade Connex en lista över händelser som de hävdade var orsaken till att Per Johansson sparkats. Listan sträckte sig flera år bakåt i tiden och skulle visa hur hotfull och kränkande Per Johansson uppträtt.

Connex hade sparat alla noteringar, något som personalchef Beata Hammarskiöld redogjorde för i LO-Tidningen. Vi samlar in muntliga och skriftliga rapporter med jämna mellanrum och sparar de så ”länge det behövs”, sa hon.

Punkt för punkt
Denna lista spelade huvudrollen den första rättegångsdagen i AD. Anette Olofsson vid LO-TCO Rättsskydd, som är Per Johansson juridiska ombud, gick igenom listan punkt för punkt och tillbakavisade anklagelser om att fel begåtts. Kritiken har varit saklig och inget har sagt som kan läggas Per Johansson till last, sa hon. Med något undantag har Connex först i efterhand kommit med kritik.

Connex och Almegas advokat Jens Tillqvist presenterade en helt annan bild. Han gjorde vad han kunde för att karakterisera Per Johansson som skrämmande och en person som gått utöver sina befogenheter när han kritiserat företaget. Advokaten hävdade åter att avskedet inte har med uppdraget som facklig förtroendeman att göra, utan är en personfråga.

Detta trots att de exempel som arbetsgivaren tar upp antingen berör förhandlingssituationer med arbetsgivaren eller uttalanden i medier om arbetsmiljö och säkerhet i tunnelbanan i egenskap av klubbordförande.

Efter jobbet
Connex tar även upp ett tal som Per Johansson höll vid en demonstration mot tystnaden på jobbet, efter avskedet, som skäl för avsked. I talet kritiserades Connex.

– Vi gjorde en prognos över hur Per Johansson skulle agera och den visade sig stämma, sa advokaten.

När Per Johansson under sena eftermiddagen själv berättade beskrev han en arbetsplats där facket hade svårt att få gehör för sina krav, där arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor var nedprioriterade och klimatet mellan fack och arbetsgivare successivt blev allt sämre.

Tuff ton
Tonen var ofta tuff och hård. Arbetsgivarrepresentanterna gick hårt fram och ibland svarade facket med samma mynt.

– Arbetsgivaren säger att min taktik var att hota och svära, men det är ju jättekonstigt. Det är orimligt att en facklig företrädare vill ha en skraj arbetsgivare som motpart. Bara trygga chefer kan säga ja eller nej, sa Per Johansson som sa sig vara mycket besviken på det som sagts om honom.

Rättegången fortsätter på torsdagen.

FAKTA: AD en specialdomstol
Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför AD. I andra typer ska talan väckas vid vanlig tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens dom kan denna överklagas till AD. AD:s dom kan aldrig överklagas. Ledamöterna är dels anställda domare, dels representanter för fack och arbetsgivare. Samtliga utses av regeringen.

Läs också: intervjun ”Sparkad fackbas går vidare”