Debatten om astronomiska vd-löner och växande ekonomiska klyftor har nått den politiska toppen i USA. Under de senaste veckorna har både president George Bush och centralbankschefen Ben Bernanke höjt ett varningens finger för utvecklingen.

Platsen var New Yorks finanskvarter, Wall Street. President Bush hade bestämt sig för att lägga fram sin ekonomiska politik inför en skara som anses tillhöra hans trogna sympatisörer. I farten passade han dock på att leverera uttalanden som inte skulle ha väckt någon större uppmärksamhet – om de hade kommit från någon annan än just honom.

– Faktum är att den ekonomiska ojämlikheten är verklig, och den har ökat under mer än 25 år. Orsaken är entydig. Vi har en ekonomi som i allt större utsträckning belönar utbildning och kunnande, sa presidenten.

262 gånger högre
Detta var första gången under Bushs presidenttid som han uttalade sig om de växande inkomstskillnaderna i det amerikanska samhället. Gapet mellan arbetarlönerna och direktörernas ersättningar har ökat markant. En amerikansk vd-lön motsvarar numera 262 arbetarlöner.

Inför en tystlåten publik lämnade presidenten även sina synipunkter på börselitens arvoden. Han betonade att de ekonomiska ersättningarna måste baseras på företagens ekonomiska framgång, men han avfärdade förslag om politiska åtgärder. 

– De som sitter i styrelserummen i Amerika måste kliva fram och ta sitt ansvar. Ni måste vara uppmärksamma på de förmånspaket som ni godkänner.

Presidentens uttalanden kommer samtidigt som den demokratledda kongressen behandlar en ny lag, som skulle innebära att aktieägarna måste godkänna ersättningen till den högsta ledningen.

Bäst för de som har det bäst
Chefen för den amerikanska centralbanken Ben Bernanke var nästa tungviktare att ta bladet från munnen i fråga om de ökande löneskillnaderna. Enligt honom är huvudförklaringen till denna trend att den tekniska utvecklingen har gynnat välutbildade i betydligt större utsträckning än lågutbildade.

I sitt tal varnade Bernanke för att införa tullar och andra handelshinder som medel för att möta utvecklingen. I stället förordar han ökade satsningar på utbildning och ett utbyggt ekonomiskt skyddsnät som begränsar de risker som individerna står inför.

FAKTA: Direktörslöner i USA
Så många genomsnittliga arbetarlöner tjänar en amerikansk vd.

År: Antal:
1965 24
1975 30
1985 60
1995 100
2005 262