Sverige är ett land som vill ta globalt ansvar, och därför har vi en restriktiv vapenexport – eller har vi det?

Sverige är världens nionde största vapenexportör. Sedan 1993 har vapenexporten ökat med 12 procent om året. Under 2000–2004 sålde Sverige vapen och annan krigsmateriel för 3,7 miljarder kronor

Bland köparna finns Pakistan, ett land där polisen på order av regeringen gång på gång mördar, torterar och godtyckligt fängslar människor. Till Pakistan exporterar Sverige delar till torpeder för 37 miljoner kronor. Även till Brasilien, Indien, Malaysia, Mexiko, Thailand, Tunisien och Venezuela säljer Sverige vapen, trots att allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer i dessa länder.

Över 40 länder har granatgeväret Carl Gustaf, som tillverkas av Saab Bofors Dynamics. I bland annat Burma, Kambodja, Sri Lanka, Vietnam, Indien och Irak har granatgeväret Carl Gustaf använts i krig.

Minst 18 länder har luftvärnsroboten Robot 70. Några av länderna är Förenade Arabemiraten, Indonesien, Iran, Pakistan, Singapore och Tunisien.

Det globala ansvar som finns på papper står i skarp kontrast mot den export som gäller i verkligheten.
Vi kan ge efter för företagens påtryckningar och kommersiella   eller tekniska argument, och skriva om exportreglerna efter deras önskemål. Eller också kan vi stå upp för en sammanhållen utrikespolitik, och tillämpa exportregler som överensstämmer med de utrikespolitiska målen: nedrustning, mänskliga rättigheter, demokrati och global utveckling.

Gordana Malesevic
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören