Den borgerliga regeringen lovade inför valet att göra det lättare för folk att skaffa f-skattesedel. Bland annat ville den ta bort kravet på att en f-skatteinnehavare måste ha flera uppdragsgivare.

Det är dock lättare sagt än gjort.

Ett viktigt skäl till kravet är ju att en arbetsgivare inte ska kunna ”skenanställa” en person genom att tvinga på denne en f-skattesedel för att få behålla det jobb han eller hon redan utför.

Det är en metod som oseriösa arbetsgivare inte sällan tillgriper när de vill slippa att betala sociala avgifter och avtalsenlig lön för sina anställda. Hur den ska komma runt detta problem har den borgerliga regeringen ingen bra lösning på.

Varför inte förpassa förslaget till den papperskorg där det borde ha hamnat från början?