PENDLARE. 40 år gamla tåg. 135 år gammal järnväg. När pendeltågen i Stockholms län inte fungerar har de ansvariga många förklaringar.

– Minst 50 procent av förseningarna beror på Banverket, säger Mikael Lindskog, informationschef vid Stockholmståg, som tog över pendeltrafiken i juni 2006. Det vill säga växelfel, signalfel och liknande.

– Omkring 25 procent beror på vandalism och sabotage. Resterande 25 procent får Stockholmståg ta på sig, främst fel på fordonen och brist på tågpersonal.

Politisk kramp
När tågfacket Seko fördelar skulden finns inga procentsatser. Men bristen på spårkapacitet är ett huvudproblem. De ynka två spåren genom Stockholm byggdes år 1871. Politisk beslutskramp har hejdat alla projekt som kan ge nya spår, senast den så kallade Citytunneln.

– Med så obeslutsamma politiker skulle tunnelbanan i Stockholm aldrig ha byggts, hävdar Lasse Eriksson vid Seko Stockholm.

Men därtill anser Seko att Stockholmståg upprepade den förra entreprenörens (Citypendelns) misstag och underskattade behovet av personal. Resultatet har blivit ständigt övertidsarbete och nej till dem som vill ta ut intjänad ledighet. ”Folk är väldigt slitna”, enligt fackklubbarna.

Stockholmståg slår ifrån sig. ”Förutsättningarna var att det fanns 140 förare som kunde köra de nya X60-tågen, när vi kom fanns bara 100”, säger Mikael Lindskog.

En annan orsak är att de gamla tågen inte har underhållits ordentligt – de ska ju snart bytas ut. Bytet har dock dröjt. Och när X60 väl kom hade det många fel. Ändå har Storstockholms Lokaltrafik (SL) velat ta tåget i drift snabbt. Enligt Seko har det gått i provtrafik med passagerare ombord.

Huvudproblemet är SL
Det har skapat trafikproblem – och sämre arbetsmiljö. Irriterade passagerare ökar risken för hot, våld och kränkande behandling av personalen. Ändå är strul i trafiken inte det största arbetsmiljöproblemet, anser Cecilia Hansson, huvudskyddsombud i tågvärdarnas och stationsvärdarnas Sekoklubb.

– Vårt verkliga problem är SL. SL anser att de friköpt sig från ansvar genom att lägga ut trafiken på entreprenad. Vi kan bara driva krav med stöd av arbetsmiljölagen gentemot entreprenören. Men i verkligheten är det SL som bestämmer.

– Våra krav på videoövervakning av vagnarna, bemanning på tågen, kommunikation mellan förare och tågvärd – allt är oerhört trög­jobbat. I flera fall har det krävts att Arbetsmiljöverket griper in för att SL ska lyssna.

Läs också: reportaget "Lokföraren och kampen om tiden"