LO-förbundens avtalssekreterare lutar åt att ta hand om pensionsförhandlingarna förbund för förbund.

Bakgrunden är att Svenskt Näringsliv kräver att alla avtal ska vara treåriga för att skriva på ett pensionsavtal.

I LO-förbundens avtalssekreterares diskussioner lutar många åt en variant där förbunden driver förhandlingarna om pensioner och övriga villkor var för sig men med samma krav, och när det gäller pensionerna skulle då grunden vara de villkor som LO och Svenskt Näringsliv diskuterat fram. Detta är också kopplat till resonemang om uppsägningsklausuler.

Flera avtalssekreterare betonar dock att inget är klart och diskussionerna inte alls är färdiga.  De kan se ytterligare tre utvecklingsmöjligheter:

• Svenskt Näringsliv backar från sitt krav på treåriga avtal.

• Förbunden försöker helt på egen hand sluta avtal om pensioner med sina arbetstagarorganisationer.
 
• LO och Svenskt Näringsliv sluter pensionsavtal sedan LO-förbunden med vissa villkor accepterat treåriga avtal.

På avtalssekreterarnas möte i dag, onsdag, blev det dock ingen särskild diskussion om denna variant sedan någon sagt att det bara är jultomten som tror på något sådant.

De allra flesta avtalssekreterare som LO-Tidningen pratat med vill inte förespråka någon lösning utan vill diskutera mera.

– Att det blir förbundsvisa förhandlingar om pensionerna betraktar jag som osannolikt, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

Han pekar på att avtalsförhandlingarna nu går in i ett mer intensivt skede och att det gäller att se vad som händer.

Veli-Pekka Säikkälä, som förhandlar för IF Metall om teknikavtalet, vill inte kommentera förbundsvisa förhandlingar om pensionerna.