LO och Svenskt Näringsliv har i dag, onsdag, enats om bättre villkor för den som får avtalspension.

Uppgörelsen handlar om en försäkring som kallas AGB, och som gäller för anställda vid privata företag. Försäkringen träder in när företag minskar sin personal på grund av arbetsbrist. Den som blir uppsagd, och som har hunnit fylla 40 år, får ett engångsbelopp på 26.000 kronor. Från 50 års ålder är beloppet högre.

Retroaktivt
I många fall kommer företaget och det lokala facket överens om pensionslösningar för äldre anställda i samband med personalminskningar. De som får sluta med sådan pension har hittills inte kunnat få någon AGB-ersättning. Svenskt Näringsliv har inte velat medverka till att personer som sägs upp inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Nu ändras försäkringsvillkoren, så att också de som fått gå med någon form av pension får AGB-ersättning. De nya villkoren kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari 2007, berättar LO:s förhandlare Ellen Nygren.

Ny möjlighet
Samtidigt öppnas en möjlighet till avgångsbidrag för dem som tackar nej till ett nytt arbete inom koncernen i samband med uppsägningen, eller till ett jobb hos en ny arbetsgivare i samband med att verksamheten tas över av ett annat företag.

De har hittills inte kunnat få ersättning från AGB, men kan i fortsättningen få saken prövad i en särskild nämnd.