På ett år har antalet lediga jobb med ökat med 26.000. Dessutom är huvuddelen av de lediga jobben fasta jobb eller längre tillfälliga anställningar.

Ändå ökade varslen i januari, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens (Ams) siffror som presenterades i dag, fredag.

Staten drar ner
3.500 personer varslades om uppsägning i januari – 500 fler än i samma månad förra året. Ökningen beror på att staten varslar. Och det är en följd av den nya riksdagens beslut om nedskärningar.

Staten varslade sammanlagt 1.000 anställda om uppsägning i januari. Integrationsstyrelsen läggs ner, Försäkringskassan skär ner och Skogsstyrelsen avvecklar de gröna jobben.

Antalet öppet arbetslösa minskade med 37.000 på ett år: till 210.000. Den öppna arbetslösheten var 4,6 procent i januari i år jämfört med 5,5 procent i januari 2006.

Unga arbetslösa
Ams ser ett orosmoln. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökar. Knappt 5.500 ungdomar i åldrarna 18 till 24 år var långtidsarbetslösa i januari – dubbelt så många som samma månad förra året. De hade varit arbetslösa i minst 100 dagar.

Samtidigt ökar sysselsättningen snabbast bland ungdomar.

Förklaringen är att välutbildade ungdomar får jobb. Nio av tio långtidsarbetslösa ungdomar har i bästa fall avslutade gymnasiestudier bakom sig, men många i den här gruppen har hoppat av i förtid eller gått ut från gymnasiet med ofullständiga betyg.

Ungdomsprojekt
Ams kommer att starta ett nytt ungdomsprojekt, som heter Avstamp, i år. Ett av målen att ge unga bättre kunskaper om arbetsmarknaden och ett annat att driva på för att utbildningen bättre ska stämma överens med arbetsmarknadens behov.

62.600 arbetssökande fick jobb i januari, enligt arbetsförmedlingarnas siffror. 37.200 gick från arbetslöshet eller Amsåtgärder till arbete.

Vid årsskiftet infördes nystartsjobben. 800 personer fick nystartsjobb i januari. Nystartsjobben har införts av den nya regeringen och ger långtidsarbetslösa en konkurrensfördel.

En arbetsgivare som anställer någon som är långtidsarbetslös slipper betala arbetsgivaravgiften lika länge som den nyanställda har gått utan jobb