ANALYS. Lång arbetsfred står alltid högt på arbetsgivarnas önskelista vid avtalsförhandlingar. Möjligheten att kalkylera sina kostnader, tryggheten i en obruten följd av år utan risk för stora störningar har därför oftast ett pris i form av högre löneökningar eller någon annan förbättring som facken prioriterar högt.

Mönstret i år skiljer sig dock på en avgörande punkt från tidigare – i år villkoras den stora pensionsuppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO med treåriga avtalsperioder. Utan treåriga avtal – ingen pensionsuppgörelse.

För någon månad sedan var den allmänna uppfattningen bland LO-förbunden och LO-ledningen att treåriga avtal var uteslutna och huvudförklaringen var och är den osäkerhet som råder inför en ny politisk majoritet och en rad förslag som ännu inte formulerats tydligt och vars konsekvenser ingen kan överblicka.

Osäkerheten om vad som väntar var helt enkelt så stor att en arbetsfred för snart sagt hela den återstående mandatperioden för regeringen Reinfeldt uppfattades och beskrevs som direkt otänkbar. Men med en färdig pensionsuppgörelse i potten har förutsättningarna ändrats. Trycket blir därför extremt hårt på det förbund som nu tar täten i avtalsrörelsen. Där avgörs med stor säkerhet avtalsperiodens längd. På LO-sidan blir det sannolikt IF Metall som tar ledartröjan.

Teknikavtalet norm
Förhandlingarna på teknikarbetsgivarnas område – verkstadsindustrin – är avsedda att bli det första avtalet och får därmed stor betydelse som norm för övriga på arbetsmarknaden. IF Metall är dock inte särskilt förtjust i en treårig arbetsfred. Men rejält höjda lägstalöner och höjningar av utgående löner tre år i rad kan kanske köpa arbetsgivarna den treåriga arbetsfreden.

Önskan om ett nytt pensionsavtal är visserligen stark bland LO-förbunden, men det krävs mer än en signerad pensionsuppgörelse för treårig arbetsfred. Betydelsen av att jämställas med tjänstemännen på pensionsområdet är mycket stor. Det handlar om tusenlappar i ökad månadspension för de allra flesta. Mot detta står riskerna med att sälja arbetsfred under tre år då osäkerheten är betydande om vad eller vilka förslag som dyker upp under resten av mandatperioden.

Kanske kan därför uppsägningsklausuler kopplade till politiska förändringar också utgöra en del av en eventuell treårig avtalsuppgörelse.

Joker i spelet
Det finns ytterligare en joker i spelet om den för ögonblicket villkorade pensionsuppgörelsen och kravet på treåriga avtal. På Teknikföretagens avtalsområde samförhandlar IF Metall, Sif och Sveriges ingenjörer. Och de sistnämnda har redan en pensionsöverenskommelse via PTK med Svenskt Näringsliv. Mot den duon saknar arbetsgivarna helt enkelt ett trumfkort att spela ut.

För IF Metall och därmed också övriga LO-förbund kan därför Sifs agerande för en kortare avtalsperiod ha betydelse. Samförhandlandet på teknikområdet innebär att IF Metall kan ta rygg på tjänstemännen och därmed undvika att avtalsuppgörelsen ställs mot pensionsuppgörelsen.

Läs också: nyhetsartikeln "Facken skeptiska till treåriga avtal"