Planer på att bygga om Värtahamnen i Stockholm till ett finanscentrum har funnits länge. Inspiration har hämtats från både London och Oslo där banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner placerats på samma ställe.

Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin är en stark förespråkare.

– I nästa vecka presenterar vi den styrgrupp som i samarbete med näringslivet ska ta fram en konkret plan för området, säger hon.

– Vi utreder hur vi kan flytta hamnverksamheten för att göra det möjligt med bostäder och göra området mer attraktivt.

Kistaexemplet
Stockholmsförorten Kista är enligt Axén Olin ett lyckat exempel på hur IT-branschen lyckades dra fördelar av gemensam placering. Samma process hoppas hon på kring Värtan och finansmarknaden.

Men det finns också motståndare:

– Jag är tveksam. Ju mer specifikt man börjar prata om Stockholm som finanscentrum, desto mindre effekt får det. Det behövs snarare generella åtgärder, som satsningar på utbildning, infrastruktur, juridisk stabilitet och bra skattesystem, säger Lars O Grönstedt, styrelseordförande i Handelsbanken.

Förmögenhetsskatt
Finansmarknadsminister Mats Odell lovar åter att ta bort förmögenhetsskatten under mandatperioden som ett led att förenkla för finansmarknaden, och utlovade en översyn av den avgift på nu 500 miljoner kronor som bankerna årligen betalar till insättningsgarantin.

I övrigt vill han att finansmarknadens aktörer själva tar fram en detaljerad rapport om hur Stockholm kan utvecklas som finanscentrum.

– Ni får gärna se rapporten som en väckarklocka för mig som lagstiftare, men den skulle bli det också för er, säger han.

Enligt Peter Egardt, vd för Stockholms handelskammare, skapar finansmarknaden i Sverige i dag omkring 100.000 arbetstillfällen och står för cirka fyra procent av bruttonationalprodukten.