Kravet om att alla löneavtal ska vara treåriga är just nu det enda hindret för en uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv om bättre pensioner för arbetare.

Parterna förhandlade under hela tisdagsförmiddagen kring detta krav, men skildes vid 13-tiden utan att ha nått enighet. Svenskt Näringsliv vill få ett löfte om treåriga avtal i alla uppgörelser med LO under vinterns avtalsrörelse.

– I dagsläget kan vi inte binda våra förbund för treåriga avtal, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson. Det normala är inte att man först bestämmer avtalsperiodens längd, för att sedan göra upp om avtalets innehåll. Det normala är den omvända ordningen.

Förhandlingarna har inte avbrutits. I stället fortsätter nu diskussionen på bägge sidor kring frågan huruvida kravet på treåriga avtal ska skrivas in i pensionsuppgörelsen eller ej.

Svenskt Näringsliv och LO är helt överens om hur avtalspensionen ska förändras. Viktigast är att den avgift som arbetsgivaren betalar in till den anställdes pension, för närvarande 3,5 procent av lönen, ska höjas till 4,5 procent. Denna höjning ska ske i små steg under en femårsperiod. Kostnaden för bättre pensioner får förbundsparterna väga in i sina löneavtal.