Förra året minskade utbetalningarna av a-kassa med 4,3 miljarder kronor jämfört med 2005. 

Det är den sjunkande arbetslösheten som ligger bakom minskningen.

Under 2006 betalade a-kassorna 26,9 miljarder kronor till arbetslösa vilket är drygt fyra miljarder mindre än föregående år. Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Utbetalningen minskade inom samtliga arbetslöshetskassor utom farmacitjänstemännens.

Mest minskade den inom statstjänstemännens a-kassa. Den goda byggkonjunkturen har även gjort att elektrikernas, målarnas och byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassor kraftigt minskat sina utbetalningar.

I genomsnitt minskade antalet ersatta dagar per arbetslös från 90 till 84.