LO-förbunden kunde inte komma överens om hur en inkomstförsäkring skulle se ut. Men ett förbund kör nu vidare själv och planerar att teckna en egen försäkring.

– Vi hoppas kunna sjösätta den under våren, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

Då a-kassan försämrats har alla LO-förbund diskuterat att skapa en gemensam inkomstförsäkring som vid arbetslöshet ska ge 80 procent av lönen även för dem som tjänar mer än 18.700 kronor.

Men då förbunden möttes i LO-styrelsen i dag, måndag, kunde de inte enas om hur en gemensam inkomstförsäkring skulle se ut. Frågan ska utredas vidare.

Olika förbund
Inställningen till en privat inkomstförsäkring varierar mellan förbunden.

På Handels, som har många lågavlönade medlemmar, är intresset svagare än hos många andra förbund. Många av de handelsanställda når inte upp till a-kassetaket.

– Vi är ambivalenta, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström. Ska vi in i en försäkring så förutsätter det att det ska vara en gemensam LO-lösning så att vi får ett så stort försäkringskollektiv som möjligt.

På Byggnads där lönerna är betydligt högre är intresset större.

Livs ligger först
Det LO-förbund som ligger närmast att teckna en privat inkomstförsäkring är Livs.

– Vi behöver en försäkring nu, säger förbundets ordförande Hans-Olof Nilsson.

Flera högavlönade medlemmar har hört av sig till förbundet och sagt att de överväger att gå ur.

Livs har nämligen inte, som många andra LO-förbund, öppnat för möjligheten att gå ur a-kassan men vara kvar i facket. Därför är ledningen orolig för att många kommer att lämna facket. Genom att erbjuda en inkomstförsäkring genom medlemskapet kan det bli lättare för Livs att argumenterar för att fler ska stanna kvar i förbundet.

Inom halvåret
Cirka 12.000 av förbundets 36.000 aktiva medlemmar beräknas slå i a-kassetaket och skulle därmed kunna dra nytta av en extra inkomstförsäkring.

Livs har varit i kontakt med Folksam och ska nu gå vidare i sitt arbete med att skapa en försäkring bara för sina medlemmar.

– Jag vet att flera andra förbund också är intresserade men allting är inte klart ännu. Vår ambition är att vi ska bli färdiga det här halvåret, säger Hans-Olof Nilsson.