Rättstvisterna i arbetslivet blir fler. Fackförbunden Hotell- och restaurang och Kommunal ökade sina anmälningar till LO-TCO Rättsskydd med en tredjedel förra året. Uppsägningar på lösa grunder kan vara en orsak till tvist.

Förra året anmälde Kommunal 420 nya ärenden till fackförbundens gemensamma juristbyrå, LO-TCO Rättsskydd. Det är 100 fler än året innan och en ökning med 31 procent.

– Vi kan se att antalet rättstvister ökat kraftigt de senaste åren, säger Lasse Thörn som är chef för enheten för arbetsrätt på Kommunal.

Tuffare tider
Medlemmarna i Kommunal anmälde fler rättsärenden än någonsin till förbundet förra året, och bara en liten del av tvisterna gick vidare till rättsskyddet. Lasse Thörn tror att ökningen av tvisterna till stor del beror på att klimatet blivit hårdare på arbetsmarknaden och att fler därför råkar illa ut.

– Kraven på de anställda är större och klimatet har hårdnat. Det man tidigare lät passera på en arbetsplats kan i dag leda till avsked, säger han.

Den åsikten delar Mats Hansson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket. Förbundet anmälde 43 ärenden till rättskyddet förra året, att jämföra med 31 året innan.

– Det har definitivt blivit tuffare på arbetsmarknaden. Nonchalansen från många av våra arbetsgivare är stor, och tvisterna handlar ofta om obetalda semesterlöner, dåliga arbetstider och uppsägningar på lösa grunder, säger han.

Även Mats Hansson ser en tydlig trend i att fler tvister anmäls till förbundet. Antalet centrala förhandlingar har ökat kraftigt det senaste året, men han tror ändå att många fler ärenden skulle anmälas om fler anställda kände till sina rättigheter och vågade kräva att lagar och avtal följs.

– Det finns mycket mörker under vattenytan. Individ ställs mot individ på arbetsmarknaden och det krävs mycket mod och civilkurage för att anmäla sin arbetsgivare, framför allt på små arbetsplatser, säger han.

Alla anmäler mer
Det är inte bara från Kommunal och Hotell- och restaurangfacket som anmälningarna till rättsskyddet ökar. Totalt ökade de nya ärendena från LO-förbund med tolv procent förra året, medan de minskade något från TCO-förbunden.

– Skillnaden beror nog på att det är försäkringsrätten som står för den största ökningen. Arbetsskador, som är ett typiskt försäkringsärende, är fortfarande vanligare bland LO-förbunden, säger Dan Holke, chefsjurist.

De fall som ökar mest, enligt Dan Holke, gäller indragen sjukpenning eller sjukersättning.

– Det är en tydlig trend. Vi märker tydligt att försäkringskassan bedömer strängare.

Även antalet a-kasseärenden har ökat hos LO-TCO Rättsskydd. Fallen som rör arbetsrätt är dock ungefär lika många som tidigare år, och de flesta av dem gäller löner och anställningsskydd.

FAKTA: LO-TCO Rättsskydd
LO-TCO Rättsskydd är en juridisk byrå som ägs till 90 procent av LO och till tio procent av TCO. Uppdraget är att ge juridisk hjälp åt fackförbunden och deras medlemmar i ärenden som har anknytning till arbetslivet. Förra året anmäldes 1.745 nya ärenden till rättsskyddet, varav 1.346 kom från LO-förbund.

FAKTA: LO-förbundens fall hos rättsskyddet

Förbund 2006 2005
Byggnads* 1
Elektrikerna 57 47
Fastighets 54 61
Grafikerna 27 32
Handels 80 97
Hotell- och rest. 43 31
IF Metall 350 289**
Kommunal 420 320
Livs 63 58
LO 29 30
Musikerna 5 3
Målarna 29 23
Pappers 17 26
Seko 98 108
Skogs- och trä 67 61
Transport 7 15
Summa: 1.346 1.202
     
*Byggnads driver sina ärenden med hjälp av egna jurister.    
** Ärenden från Industrifacket och Metall är sammanräknade.    


Läs också: mer om LO-TCO Rättsskydd