Pensionsförhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv ska ge bättre pensioner åt alla – och mycket bättre åt dem som tjänar mest. Av dessa är 95 procent män.

LO och Svenskt Näringsliv är överens om målet: Arbetare i det privata näringslivet ska ha samma pensionsvillkor som tjänstemän.
Det betyder att de avgifter som arbetsgivarna betalar in för arbetarnas pensioner måste höjas, från 3,5 procent av lönen till 4,5 procent. Det gäller för lön upp till en viss gräns, som i år ligger på 28.700 kronor i månaden.

På lön ovanför det taket ska pensionsavgiften höjas från 3,5 procent till hela 30 procent. Skälet är att inkomster ovanför taket inte ger någon pension alls från det allmänna pensionssystemet. Därför har tjänstemän länge haft extra hög tjänstepension på sådana inkomster, vilket arbetare hittills har saknat.

Få som ligger över
Än så länge har få LO-medlemmar lön ovanför taket, men de blir stadigt fler. 2005 bestod den här gruppen av drygt 68.500 personer, enligt uppgifter från LO och försäkringscentralen Fora. Strax över 3.000 av dem var kvinnor. Det är mindre än fem procent.

Merparten finns i stället i mansdominerade branscher som kemisk industri, stålverk och massa- och pappersindustrin. Också inom teknikavtalet, stuveriavtalet, gruvavtalet och installationsavtalet är andelen anställda med lön ovanför taket högre än i andra branscher.

– Om du bara ser till förbättringen för dem som har lön ovanför taket, så visst kan könsprofilen sticka i ögonen, medger Ellen Nygren, pensionsförhandlare vid LO.

– Men det vore sorgligt om debatten skulle handla om det. De som har lön ovanför taket är en liten grupp, och de flesta av dem har bara en liten del av sin lön ovanför taket. Sprängkraften i pensionsuppgörelsen, om den kommer till stånd, ligger i att pensionsavgiften höjs med en procentenhet redan från första hundralappen du tjänar.

Viktiga procent
En extra procentenhet kan låta lite, men innebär att inbetalningarna till LO-medlemmarnas pensioner totalt ökar med 28,5 procent. Det betyder mycket för pensionen. Och högre pension är allra viktig

Att arbetare ska ha samma pensionsavgift som tjänstemännen på lön ovanför taket har varit viktigt för LO av principiella skäl. Att arbetare och tjänstemän med samma lön får helt olika pension är orättvist. Det kan också locka över välbetalda skiftarbetare till Sif och andra tjänstemannaförbund.

Men ekonomiskt väger de högavlönade arbetarna lätt. Den stora kostnaden för en kommande uppgörelse är bättre pension för dem med vanliga löner.

Läs också: reportaget "Samma lön – men 5.000 mindre i pension"