Användningen av öppningsklausuler i Tyskland minskar när ekonomin förbättras. Men fortfarande sluts ett stort antal lokala avtal med sämre villkor än i det centrala branschavtalet.

Klausuler som öppnar för sämre lokala avtal finns inte i Sverige, men arbetsgivarna i teknikavtalet har fört fram öppningsklausuler som ett krav i årets avtalsrörelse. I den tyska metallindustrin har runt 900 avtal i form av öppningsklausuler slutits från 2004 till december förra året. Avtalen har slutits i de 5.000 företag som är medlemmar i IG Metalls motpart Gesamtmetall, berättar Reinhard Bispinck, vid forskningsinstitutet Hans Böcklerstiftelsen.

Parterna på var femte företag har kommit överens om villkor som är sämre än branschavtalets. Reinhard Bispinck forskar om hur de tyska kollektivavtalens ställning påverkas med den långvariga pressen på att föra ner förhandlingarna till företagen och försvaga branschavtalen. Genom en överenskommelse mellan IG Metall och Gesamtmetall 2004 reglerades den decentralisering av avtalen som pågått under flera år, men i det dolda.

Motstridiga krav
Facket kan nu ställa krav på företagen att öppna sin bokföring, att investera och erbjuda en jobbgaranti. Arbetsgivaren kan samtidigt sänka löner och förlänga arbetstiden utan kompensation.

– Problemet med att öppna upp det centrala avtalet är inte lika stort när ekonomin i exportföretagen förbättras. Arbetsgivarna har fått problem med att kräva sämre villkor när de inte kan hota med bankrutt, säger Reinhard Bispinck.

Ett problem har dock varit att inte bara företag på konkursens brant har använt sig av öppningsklausuler, anser han. 2005 undersökte Hans Böcklerstiftelsen med företagsråden på hela arbetsmarknaden om de använde öppningsklausuler. Företag bundna av kollektivavtal och med mer än 20 anställda tillfrågades.

75 procent svarade ja. Men då räknas också flexibla arbetstidslösningar som inte behöver betyda sänkta baslöner eller längre arbetstid.

Jättarna har det
– I Tyskland finns ingen stor bransch som inte har öppningsklausuler. Facken arbetar på att begränsa dem och försöker på alla sätt få med de lokala företagsråden i kampen för att försvara kollektivavtalen, säger Reinhard Bispinck.

Men kollektivavtalens ställning försvagas steg för steg och blir till slut undantag från regeln i stället för att vara själva kärnan, varnar Reinhard Bispinck.

FAKTA: Dalande siffror
1995 omfattades 72 procent av alla anställda i Tyskland av kollektivavtal. 2005 var det bara 59 procent i västra Tyskland och 42 procent i östra, enligt statistik från Hans Böcklerstiftelsen.

Läs också: nyhetsartikeln "Löneökning absolut krav"