Utredningen om arbetslösa med socialbidrag föreslår att arbetsförmedlingen ska ta ansvar för gruppen. Bland förslagen finns också en ny arbetsmarknadsåtgärd, etableringsjobb, för dem som inte uppfyller kraven för nystartsjobb.

Det ska räcka med sex månaders socialbidragsberoende, i stället för ett år, för den som helt saknar erfarenhet av arbetsmarknaden. Staten skulle stå för halva lönekostnaden.

50.000 personer
Utredningen har sedan 2005 sett över de insatser som görs för socialbidragstagare som är arbetslösa och inte har andra sociala problem. Totalt får 260.000 svenskar socialbidrag någon gång under ett år. Cirka 50.000 av dem berörs av utredningens förslag.

– Vi har ställt oss frågan varför arbetslösa ska behandlas olika beroende på hur de försörjer sig, säger Leif Klingensjö, huvudsekreterare i utredningen.

– Vi tycker inte att det ska vara så och vill därför att arbetsförmedlingen tar tillbaka ansvaret för dem som får socialbidrag. Uppdelningen av arbetsmarknadsinsatser mellan stat och kommun som kom till under 1990-talet är inte bra.

Hur ska arbetsförmedlingens arbete förändras?
– Det ska vara mer individinriktat. En del kommuner arbetar med coachning och det är ett bra sätt att få individens behov i centrum, säger Anna Gralberg, en av utredningens sekreterare.  
Kommunernas arbetssätt har varit effektivt, anser utredningen, men förespråkar ingen särskild modell. Den omskrivna Skärholmsmodellen, som bland annat ställer krav på att arbetslösa söker alla jobb oavsett kompetenskrav, avfärdas.

– Den verkar mest handla om kontroll, säger utredningens ordförande Sture Korpi.

Ändrade direktiv
Utredningen hade från början i uppdrag att se över ersättningen till arbetslösa som inte uppfyller villkoren för a-kassa och därför tvingas söka socialbidrag. Den nytillträdda regeringen ändrade dock direktiven.

– Regeringen vill inte ha fler bidragsformer. Människor ska ut i arbete i stället, säger Anna Gralberg.