På Scanias anläggning i Kenyas huvudstad Nairobi talar anställda och chefer öppet om hiv/aids och allt fler låter testa sig. Företaget är med i ett framgångsrikt program mot sjukdomen som stöds av svenska IF Metall och Svenskt Näringsliv.

Dominic Muasya är klädd i blå overall med Scanialoggan på ryggen. Han är mekaniker och arbetar sedan tre år i verktygslagret på Scanias anläggning i utkanten av jättestaden Nairobi. Drygt hälften av Scanias 150 anställda är metallare, de övriga tjänstemän och chefer.

Musaya är engagerad i kenyanska Metall, Algamated Unions of Metal Workers i Kenya, och mycket positiv till hiv/aidsarbetet på Scania.      

– Nu kan vi tala öppet om sjukdomen och hur man skyddar sig. Förut var allt kring hiv/aids tabu, säger han och lämnar över ett verktyg till en stressad mekaniker. Arbetsmiljön är proffsig och prydlig, verktygen hänger i ordnade rader och en svag diesellukt tränger in från den välutrustade servicehallen intill.

Fackklubben leder
Scania är med i det program för hiv/aidsinformation som IF Metall och Svenskt Näringslivs internationella råd NIR genomför på arbetsplatser med svensk anknytning i Kenya, Zambia och Sydafrika (se faktaruta). På arbetsplatserna ansvarar den lokala fackklubben och ledningen för aktiviteterna. 

En viktig komponent är att företaget antar en policy om att smittade har rätt till vård och inte får diskrimineras. Policyn underlättar för anställda att ta steget att testa sig för sjukdomen. Många har tidigare inte vågat testa sig, av rädsla för konsekvenserna om det visar sig att man är smittad. Av de drygt 60 Scanianställda som hittills gjort testet var sex smittade. De följs nu upp av företagshälsovården och får gratis bromsmediciner.

Attitydförändring för att långsiktigt bekämpa sjukdomen är ett annat viktigt inslag. Det sker genom gruppsamtal där arbetare, tjänstemän och chefer deltar – något som också är mycket ovanligt i Kenya. Anställda som fått särskild utbildning leder samtalen.
I början var det svårt att prata när chefer var med, tycker Musaya, som aldrig tidigare hade fört ett vanligt samtal med en överordnad.

– Men när det gäller hiv/aids är vi ju i samma situation. Sjukdomen drabbar alla, oavsett yrke och bakgrund.

Fördomarna frodas
Första tiden talade man mycket om fördomar kring hiv/aids. I Kenya, liksom i många länder, har sjukdomen betraktats som ett straff och aidssjuka har ofta övergivits av både familj och arbetskamrater. Musaya berättar att han var rädd för insjuknade och undvek dem.

– I dag vet jag att hiv/aids är som vilken sjukdom som helst, och att smittade ska behandlas med omtanke och respekt.  

Ett viktigt tema också är hur man undviker att bli smittad. De vanliga råden är att hålla sig till en partner och använda kondom vid tillfälliga förbindelser. Grupperna diskuterar också vilka värderingar och attityder som bidrar till att sjukdomen sprids – synen på kvinnan, jämställdhet, prostitution och så vidare, och hur man kan ändra dem. Diskussionerna når även utanför arbetsplatsen.

Gruppmedlemmarna uppmanas att ta upp teman från samtalen med familj och vänner, och familjemedlemmar kan delta i mötena.

– Min fru vill alltid veta vad vi har pratat om och hon för det vidare till släktingar och grannar. Ibland är hon med på mötena också, berättar Daniel Muthama, som just utnämnts till förman och bytt den blå overallen mot en vit rock.

Programmet har lett till en stor och positiv förändring när det gäller medvetenheten om hiv/aids, slår personalchefen Githaiga Kamwenji fast.

Funkar som smörjmedel
Insikten om att fack och arbetsgivare  kan samarbeta och lösa problem på arbetsplatsen är en annan, oväntad effekt. Det har blivit lättare att lösa även andra arbetsplatsfrågor på Scania. Enligt Kamwenji brukar parterna i Kenya oftast vara i luven på varandra.

– Jag har förstått att ni i Sverige har ett konstruktivt samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det är något jag verkligen avundas er!

Birgit Birgersson, internationell sekreterare på IF Metall och förbundets ansvariga för programmet

– Att fack och arbetsgivare samarbetar om hiv/aidsinformation är unikt i regionen och har gett  mycket goda resultat, säger hon.

Den fackliga anslutningen i länderna varierar, och programmet finns också på arbetsplatser där det saknas facklubb.

– Där ser till att de anställda väljer representanter som arbetar med programmet. Att båda parter medverkar är avgörande för att arbetet ska lyckas.

FAKTA: Metall / Nir-programmet
• Scaniaprogrammet ingår i The Swedish Workplace Hiv/Aids Programme, SWHAP, som drivs av Svenskt Näringslivs internationella råd NIR och IF Metall med finansiellt stöd från Sida.
• SWHAP stödjer arbetsplatsinformation om hiv/aids på företag med svensk anknytning i Kenya, Zambia och Sydafrika och har program på ett 20-tal företag, bland dem ABB, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, SKF  och Volvo.
• SWHAP fick 31 miljoner kronor i Sidastöd för perioden 2004–07.
• Under 2007 startar SWHAP program också i Zimbwawe, Uganda och Tanzania.
• Skriften ”A Documentary on Why and How to fight a Pandemic” om SWHAP-arbetet kan beställas från SWHAP:s kansli.

Läs också: nyhetsartikeln "Arbetsplatsen blir viktig arena"
Läs också: nyhetsartikeln "Gruvindustrin först att ta aids på allvar"
Läs också: nyhetsartikeln "Arbetskamraterna betalar begravningen"

Agneta Carleson
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen