Möten om LO-ordförandens framtid pågår i Norge. Gerd-Liv Valla har anklagats för mobbning av en före detta medarbetare.

När den internationella sekreteraren Ingunn Yssen sa upp sin tjänst på LO, efter flera månaders sjukskrivning, gick hon samtidigt ut i ett våldsamt angrepp på Gerd-Liv Vallas ledarstil.

”All kritik, även välmenande, uppfattades som illojalitet, allt jag gjorde kontrollerades, sladder premierades och allt vändes mot mig”, enligt Ingunn Yssen.

Striden inom LO präglar i dag norska tidningar och andra medier. Gerd-Liv Vallas ställning som ordförande är ifrågasatt. Hon har ställt in sin resa till det internationella sociala forumet i Kenya, och på LO pågår möten om hennes framtid.

Själv säger hon till LO-Aktuelt att det aldrig varit hennes avsikt att såra Ingunn Yssen. Beskyllningarna är felaktiga, enligt Gerd-Liv Valla.

LO försöker behandla den här konflikten som något som pågår mellan två personer. Men Ingunn Yssen har i medier gjort det hela till en del av en kultur inom LO.

”Det är svårt att ha en ordförande som anklagas för trakasserier samtidigt som LO ska motarbeta just ett sådant beteende på arbetsplatserna”, anser flera som LO-Tidningen talat med.