Hos arbetsförmedlingarna är det 200.000 personer som, enligt Ams, har kvalificerat sig för nystartsjobb. Men många fler kan komma i fråga för regeringens nya åtgärd.

Till de arbetslösa kommer alla som fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning, varit anställda hos Samhall samt en del nyanlända invandrare – som också kan få nystartsjobb.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uppskattar att omkring 10.000 personer i månaden ska ha nystartsjobb, men han kan också tänka sig att det blir många fler.

Bland de arbetslösa kan de som varit utan arbete mer än ett år få ett nystartsjobb. För unga är gränsen ett halvår.

Nystartsjobb innebär att en arbetsgivare kan anställda folk ur grupperna ovan och slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som den anställde har varit utan arbete.