/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/rnilsson.jpg
Ronny Nilsson, IF Metallklubbens vice ordförande, ville att alla anställda skulle få satsa i aktieoptioner i företaget. Ägarna, riskkapitalbolaget Industri Kapital, sa nej. Foto: Björn Lindgren.

– Jovisst är det väldigt mycket pengar på en gång. medger Lennart Holm, vd för Sydsvenska Kemi under 2005. I dag är han styrelseordförande i företaget.

Under flera år tjänade han cirka 3,5 miljoner kronor om året, men 2005 steg inkomsten till 12,4 miljoner kronor. En bonus på 8,5 miljoner kronor ligger bakom lönelyftet. Lennart Holm var inte ensam om att få bonus. Ett femtiotal andra chefer på företaget fick också extrapengar, om än inte lika mycket på långa vägar.

Övriga anställda på Sydsvenska Kemi, före detta Perstorp-koncernen, blev utan.

– Fler än de i ledningen gör att företaget går bra, säger Ronny Nilsson, IF Metall-klubbens vice ordförande, som tycker att alla anställda borde få större del i företagets framgångar.

Historien om bonusarna på Sydsvenska Kemi visar att bakom alla regler och bestämmelser som ställs upp, så är det till sist ändå ägarnas mer eller mindre subjektiva uppfattning som avgör hur mycket pengar vd och chefer ska få i bonus.

Oväntad effekt
När Industri Kapital köpte Sydsvenska Kemi utformades ett optionsprogram som var tänkt att ge bra utdelning efter några år. Det skulle bli belöningen för arbetet med att rusta upp företaget och göra det klart till försäljning. Men ingen hade räknat med att USA-dollarn skulle försvagas så kraftigt. Dollarns fall slog hårt mot Sydsvenska Kemis vinster. Av det förväntade positiva utfallet på optionerna blev ingenting.

För att ändå få vd och övriga chefer att satsa hårt under det sista året lovade Industri Kapital därför en extra premie till cheferna, en så kallad transaktionsbonus.  Lennart Holm belönades med 8,5 miljoner kronor.

– Jag var inte helt emot den extra premien, säger Ronny Nilsson Företaget har gått väldigt bra och ägarna har investerat omkring en miljard kronor de senaste åren.

– Men när inte kraven uppfylldes ändrades reglerna. När det gäller den vanliga personalens bonussystem är det aldrig tal om att ändra några parametrar för att klara uppställda krav.

Sydvenska Kemi har utöver optionsprogrammet också ett bonussystem för alla anställda. Men fortfarande är det skillnad på folk och folk. Bonusutfallet för vd kunde 2005 ge maximalt 50 procent av årslönen (den gränsen höjdes till 100 procent 2006) och för så kallade ledande befattningshavare maximalt 35 procent av lönen.

Stor klyfta
Vanliga anställda kunde få högst en månadslön. 2005 delades drygt 17.000 kronor ut i bonus till merparten av de anställda. Ronny Nilsson tror att det finns ett starkt samband mellan de höga lönelyften för direktörerna och avtalsrörelsen.

– Vi får ständigt höra att vi ska hålla igen på våra krav, men det är ingen hejd på hur höga ersättningarna kan bli för direktörerna.

– Direktörer ska ha bra betalt för det arbete de utför. Det är ett tufft jobb. Men det finns en gräns för hur mycket pengar man behöver för att leva ett gott liv, säger han.

Lennart Holm tycker att alla måste hålla igen på lönekraven, både löntagare och direktörer, för att Sverige ska bevara konkurrenskraften. Samtidigt ser han ett dilemma i att chefslönerna är betydligt högre utomlands.

– Jag får med jämna mellanrum erbjudanden om att jobba utomlands och ser att lönerna utanför Sverige är betydligt högre för den typ av jobb som jag har.

Skoj men inte drivkraften
– Då säger en del: Jobba utomlands då! Det är möjligt att jag gör det också någon gång. Men för mig är inte pengarna den primära drivkraften, även om jag som många andra tycker att det är skoj att ha en bra lön och tjäna pengar så att man kan ha ett bra materiellt liv, säger Lennart Holm.

Han håller delvis med Svenskt Näringslivs ordförande Michael Treschow att direktörslöner och löner för anställda är olika arenor, men tror ändå att höga löneökningar på toppnivå påverkar avtalsrörelsen.

– Det är två olika arenor, direktörslöner och lönerna för anställda, men samtidigt är det kommunicerande kärl. Folk tittar på vad andra tjänar och om toppnivån drar ifrån minskar viljan att hålla igen.

– Om vi ser på Sverige som helhet vore det allvarligt för vår konkurrenskraft om lönerna drog iväg. Det gäller allas löner.

FAKTA: 50 miljoner redovisas inte
När Lennart Holm och ett femtiotal andra chefer och så kallade ledande befattningshavare fick extra bonus i Sydsvenska Kemi informerades inte om storleken på detta i årsredovisningen.

Trots att det, enligt LO-Tidningens uppskattning, rörde sig om drygt 50 miljoner kronor som delades ut på ett bräde. I årsredovisningen står bara att en så kallad transaktionsbonus betalats ut och att ersättningarna inte redovisas öppet. Men hur mycket pengar det är, och hur mycket vd har fått, framgår inte.

Detta trots att bonusen motsvarade 5 procent av årsvinsten och omfattar mer pengar än de redovisade ersättningarna till företagets chefer.

Läs eller ladda ner listan på vd-lönerna 2005 respektive 2004

Läs också: nyhetsartikeln "Direktörerna lyckades löneförhandla"
Läs också: nyhetsartikeln "Direktörslönerna skapar irritation"
Läs också: nyhetsartikeln "Optioner gav vd 8,5 miljoner i bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Först fet lön – sedan rejäl bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Bara fyra kvinnor på 100-listan"

Peeter-Jaan Kask
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen