Sveriges direktörer kan vara nöjda med utfallet av sina löneförhandlingar de senaste åren.

Medan lönerna för de anställda ökade med cirka 10 procent mellan 2002 och 2005 steg direktörernas inkomster med hela 56 procent. Det visar LO-Tidningens sammanställning av inkomsterna för de verkställande direktörerna på landets 100 största företag.
En vd på ett av de 100 största företagen i Sverige tjänade i genomsnitt 7,1 miljoner kronor 2005. Det motsvarar cirka 30 industriarbetarlöner.

Mellan 2004 och 2005 har lönenivån hos direktörerna på de 100 största företagen ökat med 930.000 kronor eller 15 procent. Mellan 2002 och 2005 har den årliga ökningen varit ännu större. De 56 verkställande direktörer som suttit på sina poster mellan 2002 och 2005 har under den tiden ökat sina löner med 3,1 miljoner kronor eller 56 procent.

Högt genomsnitt
Det betyder en löneökningstakt på 16 procent per år, fem gånger mer än löneökningarna för en genomsnittlig industriarbetare. Till löneinkomsterna ska läggas direktörernas kapitalinkomster. Direktörerna i de 100 största företagen hade i genomsnitt 6,5 miljoner kronor i kapitalinkomster.

Men den siffran överdriver förekomsten av kapitalinkomster hos direktörerna. Många direktörer har endast små kapitalinkomster eller underskott. Men stora belopp hos ett fåtal direktörer driver upp genomsnittet. Finansmannen Fredrik Lundberg kammade till exempel hem 294,7 miljoner i kapitalinkomst 2005. Det är inget rekord för hans del. 2004 låg kapitalinkomsten på 332 miljoner kronor.

Tar man bort kapitalinkomsterna för Fredrik Lundberg i Lundbergs, Dan Sten Olsson i Stena-koncernen och Mats Paulsson i Peab så sjunker genomsnittet i hela 100-gruppen omedelbart till 1,4 miljoner kronor.

I den nyss påbörjade avtalsrörelsen predikar Svensk Näringsliv återhållsamhet för löntagarna. Det har direktörerna inte levt upp till i sina egna löneförhandlingar. Visst finns ett fåtal exempel på återhållsamhet även i direktörsleden. Lönenivå och ökningstakt ligger generellt betydligt lägre i de offentligt ägda företagen än i de privata.

Även statliga vd:ar drar iväg
Samhalls vd Birgitta Böhlin, Anitra Steen på Systembolaget och Stefan Carlsson på Apoteket har alla fått löneökningar som ligger i nivå med löntagarnas. Men det finns undantag också från den offentliga återhållsamheten. Statligt ägda Vattenfalls vd Lars G Josefsson har tack vare stora bonusar fördubblat sin lön mellan 2002 och 2005.

På den privata sidan hör livsmedelsföretagen Ica och Axfood, skogsjätten SCA och SAS till dem som hållit igen på löneökningarna. Bonusarna gör att lönerna hoppar upp och ned mellan åren. Vissa av de förändringar som registreras mellan 2002 och 2005 kan därför bero på tillfälligheter, någon kan ha fått ett extra stort lyft i början eller slutet av perioden. Den 23-procentiga löneminskning som registrerats för Securitas vd Thomas Berglund beror till exempel på en extra hög bonus 2002 som sedan inte överträffats.

Scania-chefen Leif Östling toppar med sina 25,8 miljoner inkomstligan 2005. Han har också den största ökningen under tre år – hela 360 procent. För Östlings del hänger det stora lyftet 2005 ihop med en bonusutbetalning på drygt 20 miljoner kronor. Bonusen härrör från ett optionsavtal 1999 i vilket Östling erbjöds möjligheten att köpa 220.000 aktier i Scania till ett pris av 196 kronor per aktie senast 31 december 2005.

Eftersom priset på Scania-aktien i december 2005 låg på 289 kronor per aktie var det en fin affär. I praktiken genomfördes affären så att Östling för de 220.000 aktierna fick motsvarande summa i reda pengar.

FAKTA: Leif Östlings inkomstbesked år 2005

Fast lön 6.500.000 kr
Avdrag i deklarationen  
(bland annat egenavgifter till pension) -170.000 kr
Personaloption 20.460.000 kr
Övriga ersättningar från Scania 12.000 kronor
Styrelsearvode i SKF 195.000 kr
Styrelsearvode i ISS 180.000 kr
Arvode från Teknikföretagen 100.000 kr
Styrelsearvode från Svenskt Näringsliv 5.000 kr
Deklarerad inkomst 2005 25.752.000 kr
Skatt -15.551.000 kr
Nettoinkomst 2005 10.201.000 kr
   
Dessutom att se fram emot:  
Bonus 9.900.000 kr
Pensionsavsättningar 7.200.000 kr

FAKTA: Så gjorde LO-Tidningen listan
Listan över inkomsterna för verkställande direktörer bygger på uppgifter från Skatteverket. För några av direktörerna, de som skattar utanför Sverige, redovisas uppgifter från årsredovisningarna. Företagen på 100-listan rangordnas efter omsättning. Uppgifterna har hämtats från Veckans affärers sammanställning av de 500 största företagen 2005. Renodlade filialer till utländska företag har inte tagits med. Uppgifterna om totalinkomsterna baseras både på de 100 största företagen och företagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista.

Fotnot: Vissa styrelsearvoden är LO-Tidningens uppskattning.

Läs eller ladda ner listan på vd-lönerna 2005 respektive 2004

Läs också: nyhetsartikeln "Först fet lön – sedan rejäl bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Direktörslönerna skapar irritation"
Läs också: nyhetsartikeln "Storägarna drar in mest"
Läs också: nyhetsartikeln "Bara fyra kvinnor på 100-listan"
Läs också: nyhetsartikeln "Optioner gav vd 8,5 miljoner i bonus"

Peeter-Jaan Kask
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen