Intresset för aktier ökar igen. Antalet privata aktieaffärer per dag var förra året för första gången sedan it-kraschen högre än under toppåret 2000.

De privata aktieaffärerna ökade med hela 39 procent under 2006 till 33 900 aktieaffärer per dag, enligt aktiemäklarfirman Avanza.
De flesta aktieägare har också gjort stora förtjänster. Alla stora branscher har gått bra, förutom it-branschen som har backat med 3 procent, och börsen som helhet har stigit med hela 23 procent under året.

Aktiviteten bland fondspararna har också ökat avsevärt. För första gången gjordes i snitt mer än 10.000 fondbyten per dag under förra året. Men trots mängder av affärer är det privata aktiesparandet inte så folkligt som kan tyckas. Statistiska centralbyråns senaste siffror från juni 2006 visar att andelen aktieägare i befolkningen sjönk från 20,5 procent vid årsskiftet till 20,1 procent vid utgången av juni. Andelen kvinnor som ägde aktier var 16,8 procent medan andelen män som ägde aktier var 23,6 procent.

Den allra största delen av alla aktieägare i Sverige har också sina aktier i fonder som de sällan eller aldrig rör. Dessutom är blott 5 procent av dem som väljer att spekulera direkt i aktier ägare av hela 75 procent av den totala aktieförmögenheten.

Men de svenskar som satsat aktivt under 2006 har kunnat göra sig en bra förtjänst, Scania steg med 68 procent under året, Telia Sonera med 31 procent, H & M med 29 och Volvo med 25 procent.

De mest köpta fonderna förra året var Kinafonder och fastighetsfonder, enligt Avanza. De mest sålda var hedgefonder på mellanrisknivå och Rysslandsfonder. Hedgefonder är fonder som inte bara spekulerar i aktier som kan tänkas gå upp utan försöker också göra förtjänster på lånade aktier som kan tänkas falla i värde.