A-kassan glider allt längre från fackförbunden i LO. Nio av LO:s femton förbund tillåter att medlemmar lämnar a-kassan och enbart stannar kvar i facket. För vissa kan det vara en möjlighet att spara tusenlappar.

Flera LO-förbund har avtal där äldre har ett år eller längre uppsägningstid. Pappers är ett av dem. Deras avtal säger att den som är 55 år eller äldre har ett års uppsägningstid. Den som går med i a-kassan samma dag som han eller hon sägs upp hinner alltså kvala in sig till en ny ersättningsperiod.

– Det här är inget vi saluför men visst kan man göra det. Så går det när man gör försämringar av a-kassan utan att tänka igenom konsekvenserna först, säger Robert Lundberg, Pappers förbundskassör.

Klippt banden
Seko är ett annat förbund med avtal som ger äldre lång uppsägningstid. Strax före nyår beslutade flera förbund att separera det fackliga medlemskapet från a-kassan. Till skillnad från tidigare går det alltså att vara med i facket, men stå utanför a-kassan. I praktiken innebär det att det historiskt tajta bandet mellan fack och a-kassa blir allt lösare.

LO-Tidningens kartläggning visar att nio av LO:s femton förbund redan har öppnat för möjligheten att lämna a-kassan men kvarstå i facket. Rädslan att höjningen av a-kasseavgiften ska leda till att många ska lämna facket ligger bakom besluten.

Egentligen strider detta mot LO:s normalstadga. Stadgan säger att den som är med i ett fackförbund också ska vara med i dess a-kassa.  Olika förbund har använt olika metoder för separationen.

Seko beslutade i december att facket i år inte kommer att utesluta medlemmar som väljer att lämna a-kassan. I praktiken innebär det grönt ljus för alla som vill. Det har även förekommit att förtroendevalda i Seko pekat på möjligheten för äldre att spara pengar. Hos Grafikerna är det tuffare att få utträde. Där måste styrelsen fatta besked i varje fall någon vill lämna a-kassan men vara kvar i facket.

Vill inte
Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande, beklagar utvecklingen.

– Det är omständigheterna med avgiftshöjningarna som tvingat fram det här. Medlemmarna tycker att a-kassan är för dyr, men vill vara kvar i facket. Det är ingen bra utveckling. Vår ambition har alltid varit att ha en nära koppling mellan a-kassa och fack men det slits nu isär, säger han.

Enligt Leif Håkansson finns det anledning att se över LO:s stadgar för hur relationen mellan fack och a-kassa ska hanteras. Tjänstemannaförbunden SKTF och Sif har nyligen också separerat medlemskapen i fack och a-kassa.

FAKTA: Skilda medlemskap
• Följande förbund har på ett eller annat sätt, nu eller tidigare, separerat medlemskapet mellan fack och a-kassa: Byggnads, Fastighets, Grafikerna, Handels, Musikerförbundet, Målareförbundet, Pappers, Seko och Skogs- och träfacket.

• Dessa förbund ska inom kort behandla frågan om separation: Transport, Hotell- och restaurangfacket, Kommunal (motioner har kommit till kongressen i maj).

Läs också: nyhetsartikeln "Nytt vapen i kampen om medlemmarna"