Före jul löste utrikesminister Carl Bildt in sina kritiserade optioner i oljebolaget Vostok Nafta.

Han har dock kvar optioner för drygt 10 miljoner kronor i det amerikanska finansförvaltningsbolaget Legg Mason där han tidigare satt i styrelsen. Trots att Carl Bildt nu har gjort sig av med optionerna i Vostok Nafta har han kvar närmare 17 miljoner kronor i värdepapper. 10 miljoner av dem är i form av Legg Mason-optioner som inte ska lösas in förrän 2012 och 2013, medan 1,5 miljoner kronor ägs i form av aktier. Carl Bildt äger också närmare 5 miljoner kronor i fonder.

Optionerna i Vostok Nafta uppmärksammades eftersom Vostok Nafta är engagerat i frågor där Sveriges utrikesminister inte ska kunna vara jävig. Överåklagare Christer van der Kwast kommer därför i dag, fredag, att ge besked om det blir en fortsatt polisutredning runt turerna med Carl Bildts optioner.

Med Legg Mason är det annorlunda. Som finansförvaltare är bolaget inte direkt engagerat i de företag det investerar i. Bolaget har dock ingen övergripande etisk profil utan investerar i företag som kan tänkas ge avkastning. Göteborgs-Posten har uppmärksammat att Legg Mason har placeringar i vapen-, porr- och tobaksindustri.

FAKTA: Bildts innehav

Aktier: Värde i kronor:
Ruric 552.000
Salus Ansvar 238.000
Lundin Petroleum 436.500
AES 62.759
Ebay 33.546
General Electric 36.647
Kraft Foods 36.503
Nokia 42.090
Pfizer 26.204
   
Fonder:  
I fondbolag verksamma från Sverige 4.280.109
I fondbolag verksamma från USA 552.092
   
Optioner:  
Ruric TO 16.000
Legg Mason 10.468.643
   
Summa: 16.781.093

Källa: Stadsrådsberedningen. Värdet är redovisat av CArl Bildt den 21 december 2006.