Antalet öppet arbetslösa minskade med 48.000 till 201.000 i december förra året. Den öppna arbetslösheten gick därmed ner från 5,5 till 4,4 procent på ett år, konstaterar Ams.

6.000 färre deltog i Ams-åtgärder i december 2006 än ett år tidigare. 120.000 personer, eller 2,6 procent av arbetskraften, deltog i åtgärder i december 2006.

43.000 nya lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna. Det är 14.000 fler än för ett år sedan.

De lediga jobben ökar mest inom transportsektorn, men även verkstadsindustrin och handeln har märkbart ökat sin efterfrågan på personal, enligt Ams. Överhuvudtaget märks uppgången i nästan alla branscher

Allt fler långtidsarbetslösa får jobb. På ett år minskade antalet långtidsarbetslösa med 20.000 till 46.000.

Arbetsmarknadsläget förbättras i hela Sverige. Tre län som länge haft hög arbetslöshet – Norrbotten, Jämtland och Gotland – hör till dem som haft den starkaste uppgången under det senaste året.

Under de senaste 15 åren har Norrbotten haft den högsta arbetslösheten i Sverige, men nu delar Norrbotten förstaplatsen med Gävleborgs län. Den totala arbetslösheten är 10,7 procent i båda länen.