Tid och plats är bestämd för nya förhandlingar om LO-medlemmarnas pensioner, men Svenskt Näringslivs Hans Gidhagen tvekar.

– Vi överväger fortfarande. Vi avbröt förhandlingarna för att vissa förutsättningar inte var uppfyllda, säger han.

Förhandlingarna handlar om Avtalspension SAF-LO som omfattar närmare 1,5 miljoner arbetare i privata företag.

I våras fick privatanställda tjänstemän ett nytt mer förmånligt pensionsavtal. En uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv skulle kunna ge arbetare en pension likvärdig med tjänstemännens.
 
Framför allt handlar oenigheten om hur kostnaden ska hanteras. Arbetsgivarna har tidigare förespråkat att pengarna ska tas ur löneutrymmet.

Strax före jul la LO fram ett nytt förslag som bland annat innebär att pensionspremien börjar betalas in från 25 års ålder i stället för 21 år som i tidigare förslag. Tidigare har parterna varit överens i princip om att LO-medlemmarna ska ha samma villkor som tjänstemännen.