Rumäner och bulgarer får vänta på rättigheten att fritt arbeta över gränserna. Finland och Sverige är de enda bland de 15 ”gamla” EU-länderna som inte stänger sina gränser för de nya EU-medborgarna. Bland de tio medlemsländerna i Central- och Östeuropa har bara Ungern infört övergångsregler.

Vid årsskiftet utvidgades EU med ytterligare två länder. Sverige och Finland har valt att behålla sina gränser öppna och behandla de nya EU-medborgarna i Rumänien och Bulgarien lika som övriga EU-länders medborgare. De får fritt åka in och försöka hitta ett jobb att försörja sig på.

Men de övriga länderna bland de 15 ”gamla” EU-medlemmarna har infört olika typer av övergångsregler, enligt rapport från EU-kommissionen.

Bland de tio länder som blev medlemmar år 2004 gäller motsatsen. Enbart Ungern har valt att stänga sina gränser för rumäner och bulgarer. Den ungerska regeringen har sagt att den stegvis kommer att öppna arbetsmarknaden, men inte på en gång.

Storbritannien och Irland som valde att inte inför övergångsregler vid den förra utvidgningen år 2004 har tänkt om den här gången.