DIKTER. Sjöliv är en omfångsrik samling av Ove Allanssons dikter om livet på vattenklotet. Detta liv skildras ur många olika perspektiv. Existentiellt grubbel och romantiska naturskildringar blandas med prosaiska resonemang om fackliga frågor. Exotiserande bilder av främmande hamnar står sida vid sida med funderingar om imperialism och internationell politik.

Ofta är det denna mångsidighet som gör Allanssons lyrik intressant. Som exempel kan man ta en strof ur dikten ”Pir Spencer Gulf”:

Medan vinden en dag sopade piren
och vinscharna brummade bröd för Italien
satt vi mönjefläckiga, kannhalningsskitiga
kaffeskvimpande utanför poophuset
    andades trosspallarnas dydoft
    talade om seglens vetetradare
Passat, Moshulu, Lawhill, Archibland Russel:
vindens instrument hårda för stämmare-sjöfolk
    lönsamma för lyssnare-redare

Detta är välljud, romantik och klasskamp i skön förening.

Ibland kan man tycka att Allansson satsar för mycket på innehållet och för litet på den lyriska formen. Men ofta är det just denna strategi som gör dikterna intressanta. Avsaknaden av litterära krusiduller kan nämligen ställa läsaren öga mot öga med väsentligheter som en avancerad form kanske hade skymt undan. Så sker exempelvis i ”Vinka in bilar”:

Arbeta i färjorna är bra på så vis
att man inte har långt till familjen.
Men när vi vinkar in bilar är motorernas
avgaser ett problem, särskilt sommartid
    högsäsong
    med max antal bilar.
Ofta blir jag tung i skallen, får huvudvärk
    ibland mår jag illa.

Jag tror att det är enkelheten i uttrycket som gör denna dikt drabbande.

”Läsenär” kallar Allansson den som reser i böckernas värld. Att läsa Sjöliv är att tas med på en resa runt hela vattenklotet och dessutom genom olika tidsåldrar (seglens, ångans, dieslmotorernas…). Allansson är en utmärkt reseguide.

Dikter: Sjöliv
Författare: Ove Allansson
Förlag: Tre Böcker

Magnus Nilsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören