Framtidens ambulansförare kan skicka EKG direkt från olycksplatsen till läkarna vid sjukhuset. Men vems är då ansvaret om patienten behandlas fel?

Sådana frågor kommer facket att ställas inför allt oftare i takt med att datorer och informationsteknik tas i bruk på nya områden. Tekniken påverkar både arbetsmiljön och arbetets innehåll. Därför har Kommunal, som första fackförbund, bildat en särskild arbetsgrupp för IT-frågor i arbetslivet.

Gruppen är så ny att den ännu inte hunnit formulera sina mål och uppgifter. Men Leif Nordin vid Kommunals förbundskontor i Stockholm ger gärna exempel på frågeställningar som gruppen kan komma att arbeta med.

– Våra medlemmar inom hemsjukvården möter patienter med olika sår, till exempel liggsår, som kan vara svåra att bedöma. Med hjälp av en kamera och en dator kan man föra över bilder till en läkare, som ser åt vilket håll såret utvecklas och hur det bör behandlas.

Sådana lösningar kan utveckla kommunalarnas arbete, anser Leif Nordin. Men de rymmer också risker. Facket måste till exempel bevaka att medlemmarna får rätt utbildning och utrustning för de nya uppgifterna, och att alla ansvarsfrågor klaras ut. Vid ett första möte har IT-arbetsgruppen bland annat diskuterat ett ”IT-körkort” för anställda i sjukvården. Landstingen inför nu IT-system där varje patient har en enda journal, som följer honom eller henne både i primärvården och på sjukhuset. Det kan ge medicinska fördelar, men gör det extra viktigt att personalen kan hantera systemet och att inga obehöriga kommer åt journalerna.

Ett IT-körkort kan bli ett sätt att visa att man behärskar systemet. Men då måste de anställda vara med och formulera kraven för att få körkortet, resonerar facket. Den nybildade arbetsgruppen består av personer vid Kommunals förbundskontor, men kommer troligen att kompletteras med fackliga företrädare från övriga Sverige med intresse för IT-frågor.