Nu gjuts Odellplattor runt om i landet. Det gäller att komma igång med bostadsbygget före årsskiftet för att i sista sekunden kunna utnyttja ränte- och investeringsbidragen.

Den borgerliga regeringen, med bostadsministern Mats Odell, tar bort subventionerna för bostadsbyggande med kort varsel, vilket leder till att många företag drar igång sina byggen i dagarna.

– Det är förhållandevis vanligt att gjutningen av bottenplattan tidigareläggs för att kunna få subventionerna, säger Lars Jagrén, chefekonom hos Sveriges Byggindustrier.

Han säger att det rör sig om planerade bostäder som startas i förtid. I många fall får sedan det fortsatta byggandet vänta tills tiden är i fas med de ursprungliga byggplanerna.

Visserligen tycker Sveriges Byggindustrier att det är bra att ta bort byggsubventionerna, men det går för fort – stoppet borde ha legat ett halvår senare. Lars Jagrén tror att den främsta effekten på sikt blir att färre hyreslägenheter uppförs och att en del av de planerade hyresrätterna nu blir bostadsrätter i stället. Detta eftersom det är svårt att ta ut hela byggkostnaden som hyra när subventionerna tas bort.

Det finns inga ordentliga uppgifter om Odellplattornas omfattning. Lars Jagrén räknar med att det minst rör sig om hundratals lägenheter. Informationsföretaget Byggfakta i Ljusdal ser samma utveckling.

FAKTA: Historien upprepar sig
I början av 1990-talet grävdes ett stort antal Danellgropar. Bakgrunden liknar Odellplattans. En borgerlig regering försämrade räntebidragen till bostadsbyggandet efter förslag från sin utredare Georg Danell. Byggherrar grävde snabbt ut grunden till 12.000 lägenheter för att hinna få räntebidraget.