En hård avtalsrörelse är att vänta inom industrin. I dag, torsdag, växlade Teknikföretagen avtalskrav med facken inom industrin och parterna har mycket att komma överens om.

– Vi kan konstatera att vi ligger längre ifrån varandra än vi gjort tidigare år, säger Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvist.

En av stridspunkterna, vilket LO-Tidningen tidigare berättat, är Teknikföretagens krav på öppningsklausuler. Arbetsgivarna anser att det varit en framgångsrik modell i Tyskland och hänvisar till att tre fjärdedelar av alla företagsråd inom tysk industri använder klausulerna som gör det möjligt att gå under nivåerna i de centrala avtalen.

Sneglar söder ut
– Öppningsklausulerna gäller inte bara arbetstid utan också lön. Vi vill att det lokala facket har avgörandet, som i den tyska modellen, säger Karl Olof Stenqvist.

Arbetsgivarna vill också ha mer flexibilitet i arbetstidsreglerna och möjlighet att visstidsanställa personal i två år utan att diskutera med facket. Lokala förhandlingar ska sedan kunna förlänga visstidsanställningen ytterligare.

– Flexibilitet i bemanningen är extra viktigt i den internationella konkurrensen. Företagen måste vara rätt bemannade i varje läge för att klara sig, säger Karl Olof Stenqvist.

Lägger golvet lågt
Fackets bild av att det går bra för industrin och att det därför finns utrymme för löneökningar delas inte av Teknikföretagen. Enligt arbetsgivarna arbetar en tredjedel av arbetstagarna i företag med dålig lönsamhet. De centrala avtalen måste därför slutas på en nivå som alla klarar. Vilken nivå det är, vill man dock inte säga. Teknikföretagens vd Anders Narvinger säger att han först vill gå igenom fackens krav och att Teknikföretagen preciserar sina lönekrav efter helgerna.

Däremot anser han att fackets lönekrav är orimligt höga. Teknikföretagen säger också redan nu blankt nej till kraven på höjda lägstalöner. Arbetsgivarna vill inte heller ha några individgarantier, generella löneökningar eller andra fördelningsregler i avtalet.

– Det blir en stor stötesten i förhandlingarna när facket vill ändra strukturerna och pressa ihop lönenivåerna, säger Anders Narvinger.