Öppningsklausuler som öppnar för försämring av avtalen är ett krav från arbetsgivarna i skogen.  Förbud mot sympatiåtgärder är ett annat.

– Det är beska piller. Det är en mycket tuff utmaning, säger Per- Olof Sjöö, Skogs- och träfackets avtalssekreterare.

Arbetstidsförkortningssystemet, som arbetsgivarna vill skrota, innebär att tid samlas på ett konto och det kan användas till pension, ledig tid eller lön. Öppningsklausuler ger möjlighet att lokalt försämra delar av avtalet.

Det är hittills två arbetsgivarorganisationer, Trä- och möbelindustriförbundet samt Skogs- och lantarbetsgivarna, som står för den här linjen.

Skogs- och träs avtalskrav håller sig i stor utsträckning inom ramen för plattformen som Facken inom industrin har enats kring. Utöver den kräver facket bland annat utveckling av arbetstidsförkortningsmodellen och en del om ob-ersättningar.