– Sveriges BNP-tillväxt ser i år ut att bli till och med något starkare än något av högkonjunkturåren i slutet av 1990-talet. Den överträffar även vår senaste prognos, säger TCO:s chefekonom Lena Hagman i en kommentar.

Även 2007 och 2008 blir bra år, enligt TCO:s prognos, trots en viss avmattning som leds av en nedgång i USA nästa år.

Företagen vill dock inte investera så mycket som under uppgången före IT-kraschen. TCO-ekonomerna tolkar det som en oro för hur USA:s ekonomi verkligen kommer att utveckla sig. Och i stället för att investera ökar de svenska företagen sina utdelningar till aktieägarna.

Köper mer
Men även hushållen får mer pengar genom ökad sysselsättning och genom regeringens skattesänkningar. Hushållen köper därmed mer, och redan 2008 ökar återigen exporten efter en viss tillbakagång.

Baksidan av denna snabba utveckling är att arbetskraftsbrist kan uppstå i de mest expansiva branscherna. Redan nu syns sådana tecken i statistiken, enligt TCO-ekonomerna.

Både inom byggindustrin och inom företagstjänster, de två sektorer som har stått för den största sysselsättningsökningen, har personalbrist uppträtt snabbare än under uppgången i slutet av 1990-talet.

Flaskhalsar
Då tog det tre år att nå samma grad av personalbrist som det denna gång bara har tagit två år att uppnå.

Det ser TCO-ekonomerna som ett tecken på att mer omfattande flaskhalsar kan uppstå snabbare nu.

Men trots personalbristen inom byggindustrin har löneglidningen ännu inte tagit fart. Det beror på att bristen främst gällt tekniska tjänstemän och arbetsledare, enligt TCO.

”Dessutom har utländska byggföretag tillkommit i högre grad, som använder utländsk arbetskraft med relativt lägre lönekostnader. Det håller nere lönekostnadsutvecklingen för byggarbetskraften generellt”, skriver TCO-ekonomerna.

FAKTA: Detta tror TCO om Sveriges framtid (i procent):

  2006 2007 2008
BNP-förändring 4,7 3,2 2,9
Öppen arbetslöshet 5,5 5,7 4,9
Total arbetslöshet 8,6 7,6 6,3
Inflation 1,4 1,8 1,9
Real förändring hushållens inkomster 3,0 4,2 2,4
Sysselsättning, förändring 1,8 1,5 1,1


Läs mer: om utvecklingen på arbetsmarknaden, hela TCO:s rapport