Från årsskiftet sänker jobbavdraget inkomstskatten för vanliga LO-medlemmar med 600 till 800 kronor i månaden. Det borde underlätta avtalsrörelsen, enligt Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

Visserligen äts en del av skattesänkningen upp av höjda avgifter till a-kassan och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift. Men för de allra flesta (och definitivt för den som arbetar heltid) blir det ändå mer kvar i plånboken, konstaterar Stefan Fölster.

– Det bör ha en psykologisk effekt. Många blir delaktiga i konjunkturuppgången även med små löneökningar. På så sätt blir det lättare att hålla en rimlig löneökningstakt.

– Procentuellt sett blir skattesänkningen större för dem som har låga inkomster, fortsätter Stefan Fölster. Det borde betyda att det inte blir lika viktigt att höja avtalens lägsta löner i avtalsrörelsen.

Annan åsikt
LO:s avtalssekreterare Erland Olauson håller inte med.

– Jobbavdraget betyder ingenting för avtalsrörelsen. Vi kan inte ställa tillrätta det som politikerna hittar på.

– Och att du får 700 kronor i jobbavdrag per månad ökar inte den inkomst som ligger till grund för din sjukpenning, föräldrapenning och pension. Där är det bruttolönen som räknas, poängterar Erland Olauson.

Inte heller Jonas Milton, vd i tjänsteföretagens organisation Almega, tänker ta hänsyn till jobbavdraget i den kommande avtalsrörelsen.

– Det påverkar inte vår utgångspunkt, som är att lönerna ska sättas närmare företagen.

– Alliansen vill att det ska bli mer lönsamt att arbeta. Vi spekulerar inte i att det ska ge oss några fördelar, säger han.
Jobbavdraget sänker inkomstskatterna totalt med nära 40 miljarder. Det är ”avgörande för att skapa fler arbeten och minska frånvaron”, enligt regeringen, som anser att särskilt de med låga inkomster tjänar för litet på att öka sin arbetsinsats.

Lär funka
Stefan Fölster tror att politiken kommer att lyckas.

– Jobbavdraget ger fler jobb. Det är ordentligt utvärderat i andra länder. Fast själv hade jag föredragit mer satsningar för att öka efterfrågan på arbetskraft.

LO:s chefsekonom Dan Andersson är desto mer skeptisk:

– Jobbavdraget är ett jättelikt experiment, utformat utifrån föreställningar om socialbidragstagares arbetsutbud. Den vetenskapliga grunden handlar om ensamstående svarta mödrar i USA. Men det mesta av avdraget går till personer med goda inkomster, och de kommer inte att jobba mer.

FAKTA: Så påverkas ekonomin i vanliga lönelägen
Vem tjänar på jobbavdraget – och hur mycket? Den övre tabellen visar hur mycket skatten sänks nästa år för dem som arbetar.
Samtidigt höjs egenavgifterna till a-kassan, och skattereduktionen för fackförenings- och a-kasseavgift slopas. Den undre tabellen ger exempel på hur mycket av skattesänkningen som blir kvar när de försämringarna tas med i kalkylen.

Men regeringen föreslår betydligt fler förändringar än så. Bland annat försämras möjligheterna till reseavdrag och avdrag för ”övriga utgifter” i inkomstslaget tjänst. Gränsen för hur hög inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning sänks. Ersättningen till de arbetslösa försämras. Den övre tabellen bygger på en kommunalskatt på 31,60 kronor. Den undre tabellen bygger på en kommunalskatt på 32 kronor.

Skattesänkningen i olika lönelägen:
Tabellen visar hur mycket skatten sänks 2007 för dem som arbetar. De som har pesnion, sjukpenning, föräldrapenning eller liknande får inte del av jobbavdraget, utan bealar skatt enligt de "gamla" villkoren.

Månadslön Skatt per år utan jobbavdrag Skatt per år med jobbavdrag Sänkt skatt per månad med jobbavdrag
17.000 57.132 49.487 637
20.000 69.646 60.863 732
22.000 77.988 60.447 795
25.000 90.502 79.821 890
30.000 116.279 105.063 935
50.000 245.689 234.473 935

Källa: Budgetpropositionen, riksdagens skatteutskott.


Det här betyder sänkt, skatt, dyrare a-kassa och slopad avdragsrätt:

  Månadslön 2007 Jobbavdrag Dyrare a-kassa Slopad avdrags-
rätt
Kvar av jobb-
avdraget
Kassörska,
deltid 50 %
10.600 443 -244 -88 111
Städare, deltid 75 % 13.600 539 -251 -86 202
Undersköterska,
75 %
16.000 616 -225 -90 301
Vaktmästare, heltid 20.300 752 -251 -86 415
Undersköterska, heltid 21.400 787 -225 -90 472
VVS-montör, heltid 25.600 923 -219 -91 613
Läkare, heltid 52.300 949 -222 -86 641

Källa: LO.

FAKTA: Skattefritt upp till 44.000 kronor
44.000 kronor. Ungefär så mycket kan man tjäna nästa år utan att behöva betala kommunalskatt. Summan är lite drygt dubbelt så stor som motsvarande belopp i år. Det gör det attraktivt för exempelvis studenter att arbeta en del av året.

De nya skattetabellerna publicerades av Skatteverket i början av veckan och har granskats av riksdagens skatteutskott för LO-Tidningens räkning. Det skattefria beloppet gäller den som har inkomst från anställning eller näringsverksamhet. Den som har pension, sjukpenning eller a-kassa börjar betala kommunalskatt redan vid en inkomst på 21.800 kronor per år.

Läs ocks&ar
ing;: Skattemyndighetens tabeller för 2007