Centerpartiet står upp för de enskilda riksdagsledamöternas numera välkända åsikt att Hotell- och restaurangfacket i Göteborg ”beter sig som en maffia”. Därmed går partiet emot regeringens arbetsrättsliga linje. Transport och Livs varslar om sympatiåtgärder.

Efter uttalandet från såväl riksdagsledamöterna Fredrick Federley och Maria Kornevik Jacobsson kräver Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia en ursäkt. Riksdagsledamöterna själva backar inte, trots att Hotell- och restaurangfackets blockad mot restaurangen Wild’n Fresh i Göteborg har stöd i regeringsformen. Fack och arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder om inte annat följer av lag och avtal. Regeringen gick också till val på att stödja denna svenska modell.

Maud Olofsson låter hälsa genom sin pressekreterare att som näringsminister vill hon inte uttala sig i frågan, den är i stället arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins.

Rätt att be
Sven Otto Littorin bekräftar genom sin pressekreterare Mårten Wennberg att regeringen stöder den svenska modellen med konflikträtt. Ella Niia får gärna kräva en ursäkt och då får hon göra det hos dem det berör, anser han:

– Vi driver inte deras linje så vi behöver inte ge någon ursäkt, säger Mårten Wennberg.

Maud Olofsson vill inte heller uttala sig i frågan i egenskap av partiledare för centerpartiet, utan hänvisar då till partisekreterare Anders Flanking. Anders Flanking hänvisar i sin tur till gruppledaren för centerpartiets riksdagsledamöter, Roger Tiefensee.
Roger Tiefensee säger att partiet ställer sig bakom Maria Kornevik Jacobsson och Fredrick Federley:

– Ordvalet är deras men åsikterna är partiets, säger han.

Att facket har lagen bakom sig spelar ingen roll anser han. För effekten av stridsåtgärder måste stå i proportion till den skada de kan medföra.

Saknas i dag
Men någon sådan proportionalitetsklausul som centern vill införa finns alltså inte i lagen.

– Man kan bete sig felaktigt och ändå följa lagen, säger Roger Tiefensee.

Hotell- och restaurangfacket har bett om sympatiåtgärder från Livs, Handels, Kommunal och Transport för sin blockad av restaurangen. I onsdags beslutade Transport att varsla om indragen sophämtning från och med den 22 december. Livs varslar om att ställa in leveranser av dryck från de fyra största bryggerierna från och med den 18 december.

FAKTA: Kollektivavtal överallt är målet
Hotell- och restaurangfacket har som utgångspunkt att alla branschens arbetsplatser ska ha kollektivavtal, oavsett om förbundet har medlemmar där eller inte. En enskild medlem ska inte behöva stå upp mot arbetsgivaren och föra sin egen talan. Eftersom 80 procent av medlemmarna finns på arbetsplatser med upp till fem anställda lägger förbundet stort krut även på små arbetsplatser. Förbundet tecknar 100 till 150 avtal i månaden och avdelningen i Göteborg gör sedan årsskiftet en drive.