Sif måste hitta en ny form till nästa avtalsrörelse, hävdar missnöjda branschdelegater i industrins tjänstemannafack.

– Som det är i dag sätts nivåerna för löneökningen utanför Sifs kontroll. När siffrorna hinner läcka ut från LO-samordningen och hamna i skrift långt innan vi hinner ta ställning till dem begränsas vårt handlingsutrymme, säger Göran Lindstedt som leder Sifs branschdelegation för stål- och metall.

Trots att han stödjer förbundsstyrelsens beslut tidigare i veckan om att anta Facken inom industrins plattform är han missnöjd med diskussionerna som föregått beslutet.

– Det är ingen som är nöjd med nivåerna, därför att vi är tvingade in i den här situationen. Men nu är samarbetet tänjt till maxgränsen. Vi måste hitta en ny form där inte bara de som får gå först blir nöjda, fortsätter han.

Splittrad bild
Det är en splittrad bild som kommer fram efter de senaste veckornas diskussioner inom Sif. Karin Norin representerar trä- och massadelegationen vars krav bokstavligen ignorerades av förbundsstyrelsen:

– Våra medlemmar förväntar sig 5,9 procent i ökning men nu blir det 3,9 procent. Och då kan vi bara jobba för att arbetsgivaren ska inse att det inte finns någon prutmån. För något vinstdelningssystem är inte aktuellt, vi har prövat det tidigare utan framgång och dessutom har vi medlemmar som arbetar i ideella föreningar som har som mål att gå plus-minus-noll, säger hon.

Ändå är Karin Norin nöjd.

– Vi har inte vikt oss. Och nu har vi spritt vårt budskap, inte minst till arbetsgivarna och jag vet att flera koncernstyrelser diskuterat frågan efter det här. Även inom förbundet är jag nöjd med att vi kan ha så högt i tak.

Överkörd
Samma tanke finns hos Arne Kastö som representerar teknikdelegationen, som även den blev överkörd.

– Förbundsstyrelsen ska anta eller förkasta våra förslag. Men det är klart att det här inte känns riktigt bra eftersom det blir en nivå som är för låg. Och utan att känna till detaljerna kring hur det gått till i andra förbund tror jag att det på flera håll finns utrymme för mer demokrati i fortsättningen, säger han.

Läs också: analysen "Motsättningarna annorlunda i år"