LO:s styrelse beslöt i dag, måndag, att Örenäs i Helsingborg och Brunnsvik i Ludvika inte längre ska drivas av LO. Regionala organisationer tar över – om LO kommer överens med den lokala arbetarrörelsen eller de fackliga organisationerna.

För ett år sedan tillsattes utredningen Framtida finansiering av facklig utbildning. Pengarna till de tre LO-skolorna räckte helt enkelt inte på sikt.

Frågan har sedan blivit akut sedan regeringen drar undan 18 miljoner kronor från stödet till utbildning av skyddsombud och bolagsstyrelserepresentanter. Nu fattade LO-styrelsen beslut utifrån förslag i utredningen.

Dålig ekonomi
Med måndagens beslut står det klart att LO:s ekonomichef Kjell Ahlberg har fått uppdraget att vända Brunnsviks ekonomiska situation. När Brunnsvik sedan ska överlämnas till lokala intressenter har styrelsen inte tagit ställning till.

– Mitt uppdrag är att hantera skolans ekonomi så att någon annan vill ta över verksamheten, säger Kjell Ahlberg till LO-Tidningen.

Han räknar med att det går att vända dagens negativa ekonomiska situation på ett års sikt. Då krävs vissa investeringar, en ordentlig översyn av personalkostnaderna för att minska dem och åtgärder för att väsentligt förbättra marknaden för Brunnsviks konferensverksamhet. Om ett år kan ekonomin ha vänts på rätt köl.

I gott skick
Örenäs däremot är i gott skick och ska kunna överlämnas till lokala intressenter redan nästa år.

LO-styrelsen har inga färdiga överenskommelser med lokala organisationer för någon av skolorna.

– Det är klart att vi har pratat med LO-distriktens ordförande, men det är nu som realistiska diskussioner kan komma igång.