– Det är säkerligen så att många långtidsinskrivna fått arbete i plusjobb, säger Lars Sjöström, Ams ställföreträdande generaldirektör.

Långtidsinskrivna är de som har varit utan jobb eller i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd i minst två år.

Plusjobben ska tas bort och under hösten har extra många skrivits in i åtgärden. Den infördes förra året och det handlar om kvalitetshöjande arbeten, som inte skulle göras annars, och åtgärden riktar sig just till dem som varit inskrivna på arbetsförmedlingen under lång tid.

Stark konjunktur
I ett pressmeddelande om arbetslöshetsstatistiken för november säger Ams generaldirektör Bo Bylund att det mest glädjande är att människor som varit utan arbete länge får jobb. Det beror, enligt honom, både på den starka konjunkturen och på plusjobben, som nu är 20.000.

Det totala antalet långtidsinskrivna var i november 35.000 och det är det lägsta antalet sedan 1996, då mätningarna började. Under året har hittills drygt 35.000 långtidsinskrivna fått arbete. Samtidigt har dock fler långtidsinskrivna tillkommit och jämfört med november förra året minskade antalet med 3.000 personer.

Ams novemberstatistik visar samma utveckling som samma myndighet beskrivit i sin prognos för nästa år. LO-Tidningen berättade om den i förra veckan.

Totalt 6,9 procent
Den öppna arbetslösheten har minskat med 1,2 procentenheter eller med 53.000 personer jämfört med november förra året. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 13.000. Sammantaget betyder det att den andel som är arbetslös eller deltar i något program gått ner med 40 000 personer.

Detta innebär att 6,9 procent är arbetslösa eller i någon åtgärd. Det är en nedgång med 1,1 procentenheter.

Männen har lättast att finna arbete, men fortfarande är det fler män än kvinnor som är arbetslösa eller är inskrivna i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.