Tjänstemännen i Sif är det enda industrifack som inte har klivit på en gemensam plattform inför avtalsrörelsen. Motsättningar inom förbundet ligger bakom.

– Det är inte säkert att vi kommer överens. Men det är inte heller säkert att vi ska samarbeta inom industrin, säger Karin Norin, som representerar Sifs branschdelegation trä.

– Förbundsstyrelsen borde ha lyssnat på våra krav tidigare. Så sent som i november fick vi veta vilka nivåer som plattformen skulle innebära, nämligen 3,9 procent. Trots att vi redan hade begärt 5 procent. Det får en att undra vad vi är till för, fortsätter Karin Norin.

Nu har förbundsstyrelsen en knapp vecka på sig att slipa argumenten innan branschrådens representanter kommer till Stockholm den 11 december. Då ska de diskutera om Sif ska kliva på samarbetet med de övriga fem förbunden i Facken inom industrin.

– Om vi enas eller inte beror på om ledningen lyssnar på våra krav. Och det är det vi får se. För vi är i alla fall tre branschdelegationer, trä, teknik samt industri- och kemidelegationen, som är ganska eniga om var vi står i våra krav, säger Karin Norin.

FAKTA: Industrifacken
Facket inom industrin har haft gemensamma plattformar i avtalsrörelserna sedan 1998. I samarbetet ingår Civilingenjörsförbundet, IF Metall, Livs, Pappers, Sif samt Skogs- och träfacket.