Fram till 2025 beräknas 100. 000 människor dö i asbestos i Frankrike.
– Vi kan inte stillatigande stå bredvid och titta på, säger Dominique Belpomme, professor och onkolog.

Han är initiativtagare till Appel de Paris. Ett upprop som syftar till att minska förekomsten av sjukdomar orsakade av kemiska bekämpningsmedel, asbest och annan miljöpåverkan. Tongångarna var alarmerande på den internationella konferensen Miljö och varaktig hälsa i Paris i november. Forskare från Europa och USA redovisade hälsoriskerna.

John Peterson Myers, chef för Environmental Health Sciences i USA, bad dem som har en nära anhörig som har cancer att räcka upp en hand. Nära anhörig som har adhd? Alzheimer? Därefter: Hur många har räckt upp handen minst en gång? Det var nästan hela salen, cirka 500 personer.

– För första gången i modern tid  riskerar barngenerationen att bli sjukare än föräldragenerationen. Våra barn kommer aldrig att förlåta oss om vi inte ingriper nu, sa John Peterson Myers.

Ingen tid att förlora
I Appel de Paris föreslår 68 internationella experter 164 åtgärder för en bättre allmänhälsa. Budskapet är klart och tydligt: Vi måste handla omedelbart och förebyggande så vi slipper smärtsamma behandlingar och rättegångar i efterhand, typ den om asbest som pågår i Frankrike.

Asbest förbjöds inte i Frankrike förrän den 1 januari 1997, fastän riskerna med asbest var kända redan på 1950- och 60-talen. Omkring 3.000 personer dör årligen i Frankrike på grund av att de arbetat med asbest och detta väcker ilska. Många är byggnadsarbetare och metallarbetare och deras anhöriga organiserar sig, ordnar demonstrationer och attackerar i rätten.

I den första domen, den 4 september i år, dömdes Alstom Power Boilers till maxstraff: 75.000 euro (cirka 690.000 kronor) i böter för att ha utsatt sina anställda för asbest. Företaget ålades också att betala 10 000 euro vardera till de 150 anställda som utsattes för asbest på företaget under 1998 till 2001.

Dåvarande vd:n dömdes till nio månaders fängelse villkorligt, och 3.000 euro i böter. Han anklagas för att ha riskerat livet på sina anställda. Det här är bara en början på det gigantiska asbestmålet. Fler domar väntas komma först om tre eller fyra år. ”Änkorna i Dunkerque”, som förlorat sina män som jobbade på varven, kräver dessutom inte bara en civilprocess utan också en straffprocess.
Dominique Belpomme med flera andra talare på konferensen underströk att den medicinska forskningen måste aktualiseras och få upp ögonen för den sjukdomsbild vi har i dag. Den skiljer sig markant från den på 1950-och 60-talen, då riktlinjerna för hälso- och sjukvård fastställdes.

Sämre sperma
Forskarna blir mer och mer övertygade om sambandet mellan miljöpåverkan och cancer. På konferensen presenterades flera studier, bland annat från Danmark och Frankrike, som visar en markant ökning av testikelcancer, sämre spermakvalitet och ökad infertilitet. Dessutom redogjordes för direkta samband mellan kemiska bekämpningsmedel och cancer.

Studier visar att barn till jordbrukare löper fyra gånger större risk att få deformerade könsdelar, konstaterade barnläkaren och professorn Charles Sultan, Montpellier, Frankrike.

Lennart Hardell, professor och onkolog på Universitetssjukhuset i Örebro, deltog också på konferensen i Paris.
– Vi kan se att förebyggande åtgärder kan förhindra cancer med 25 procent medan kemoterapi och behandling i efterhand bara lyckas i fem procent, sa han.

Lennart Hardell konstaterade att utvecklingen i Sverige vad gäller dioxiner, PCB, DDT, klor och bromerande flamskyddsmedel går åt rätt håll och att svenskarna har mindre rester av dessa medel i kroppen.

– Vi kan också se att bättre utbildning och bättre skyddsutrustning vid användandet av kemiska bekämpningsmedel ger resultat och medverkar till att cancerfrekvensen går markant neråt.

Professor Belpomme har också bildat European Society of Environmental Health. Syftet med den organisationen är att ansluta forskare på bred front och informera politiker inom EU om den aktuella sjukdomsbilden och de hälsorisker som finns i dag.

Susanne Gäre
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen