I går, onsdag, fattade IF Metalls förbundsstyrelse beslutet att ställa upp på samordningen. Det betyder att alla LO:s förbund i praktiken står eniga bakom avtalsplattformen.

IF Metall anser helt enkelt att värdet av LO-samordningen är så stort att förbundet kan leva med vissa invändningar. Än finns exempelvis kritiken av jämställdhetspotten kvar.

– Avgörande för vårt ställningstagande var förtydligandet om konfliktåtgärder, säger Stefan Löfven, IF Metalls ordförande.

Det var i måndags som LO förklarade hur sympatiaktioner ska genomföras under avtalsrörelsen. Kontentan är att varje förbund i slutänden själv bestämmer om och i vilken omfattning stödåtgärder ska användas. LO:s avtalssekreterare Erland Olauson betonade då att det inte rörde sig om någon ändrad uppfattning utan ett förtydligande. Det gemensamma avtalsdokumentet ser ut som tidigare.

Varit ovisst
Tidigare har LO:s representantskap enigt ställt sig bakom principerna för avtalslinjen. När sedan LO-styrelsen preciserade principerna med lönenivåer och potter reserverade sig IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Ända sedan dess har LO-samordningens omfattning varit oviss. Diskussionen har bitvis varit mycket hård mellan LO-förbunden.

Många har haft svårt att förstå IF Metalls hållning för att de tycker att diskussionerna rört saker som inte är så betydelsefulla.

– Hanteringen av konfliktåtgärder är inte en marginell fråga för oss, säger Stefan Löfven.

Lönenormeringen
Inte heller har han någon förståelse för dem som tror att det egentligen handlat om lönenormen. Stefan Löfven säger att LO-förbunden redan är överens om det. Industrin kommer att sluta det första avtalet och det blir norm. I LO-styrelsen kommer de övriga kraven avpassas efter det, enligt Stefan Löfven.

I den sammanvägda bedömningen av samordningsförslaget är pensionsförhandlingarna en del. Stefan Löfven pekar också på att LO-samordningen gör det möjligt för det förbund som så önskar att driva stora höjningar av lägstalönerna i stället för jämställdhetspotten.

Än har inte Livs och Skogs- och träfacket tagit ställning till LO-linjen, men de har i stor utsträckning drivit samma linje som IF Metall. Inget talar nu för att de två förbunden kommer att säga nej till samordningen.

Hela kravlistan
De krav LO-förbunden är överens om att driva i avtalsrörelsen är:
• lönepåslag på 825 kronor i månaden dock minst 3,9 procent
• en jämställdhetspott, som betyder att 205 kronor per månad läggs till avtalskraven för avtalsområdet – per heltidsanställd kvinna med en lön under 20.000 kronor i månaden
• höjning av lägsta lönerna med minst 910 kronor i månaden
• LO-förbunden förbinder sig att stödja varandra i avtalsrörelsen
• LO-styrelsen kommer att besluta vilket av de första slutna avtalen som ska betraktas som lönenorm
• pensionsavsättningarna ska vara desamma som för tjänstemännen
• omställningsförsäkringen ska även omfatta sjuka
• övriga krav rör nationaldagen, arbetsförkortning och förbud mot inhyrning av personal när uppsagda har återanställningsrätt

Utbildning
LO-förbunden vill dessutom ha en lösning på utbildningen för representanter till bolagsstyrelsen och på vidareutbildningen för skyddsombud.

Läs också: nyhetsartikeln "Facken blir starkare"

Läs också: analysen"
Tryck på IF Metall – och LO-ledningen"